Frits van Montfort 40 jaar bij het gilde

Aan het steeds maar weer uitstellen van de huldiging van onze gildebroeder Frits van Montfort kwam gelukkig een einde. In overleg met onze kringvoorzitter Roeland van Hooff werd besloten de jubilaris op 2 maart 2021 met in achtneming van de Corona-maatregelingen te huldigen.

De jubilaris en zijn vrouw Miep werden verwelkomd in het gildehuis en onder het genot van koffie met gebak werd er even gebuurt over deze bijzondere gebeurtenis. Frits kreeg eindelijk de zilveren medaille van Kring Kempenland voor zijn 40-jarig lidmaatschap bij het St.-Jorisgilde Bergeyk.

De huldiging was heel bijzonder: ze vond weliswaar plaats in beperkte kring maar het samenzijn was heel gezellig. Onder het toeziend oog van raadsheer Henk Vrenken, kleinzoon Freek van Montfort en enige andere genodigden legde de voorzitter van Kring Kempenland, Roeland van Hooff, het speldje bij Frits op de tafel waarna Miep, de echtgenote van Frits, het op zijn uniform speldde.

Miep werd vervolgens geëerd met een bos bloemen. 

Hoofdman Jan Bloks memoreerde de 40 jaar die Frits bij het gilde was als volgt: 

Wat Frits voor het St.-Jorisgilde heeft betekend is te veel om op te noemen, maar een aantal zaken wil ik hier toch wel even naar voren brengen.

Toen Frits bij het gilde kwam, vond hij dat ze wat meer activiteiten moesten organiseren en hij kwam met het voorstel elke maand te schieten met de buks. Hij was nog maar net een jaar gildebroeder toen hij het laatste stuk van de vogel, naar beneden schoot en koning werd. Verder is hij - waar mogelijk – het gilde steeds van dienst geweest. Voor het nieuwe gildeterrein en het gildehuis had hij ideeën die hij na overleg steeds uitvoerde. Het toppunt was wel dat hij voor het gildehuis een kachel maakte die hij voorzag van alle technische kwaliteiten! Hij mag daar nog steeds trots op zijn!

Ook heeft hij veel ideeën uitgevoerd die hij had met betrekking tot het schieten, zowel voor het horizontaal als verticaal buksschieten. Zijn laatste karwei bestond uit vernieuwingen aan onze jeu de boule-banen. Dit heeft hij gedaan ter gelegenheid van zijn 40-jarig gildebroeder-lidmaatschap. Frits is nog steeds lid van de schietcommissie en de vaste schrijver tijdens de wedstrijden op laatste zondag van de maand en tijdens de regionale schietwedstrijd.

Voor dit alles is het gilde hem veel dank verschuldigd,

Behalve Frits willen wij zijn vrouw Miep in dit gebeuren meenemen. Zij behoort tot “de vaste inboedel” van het gilde. Ze is bijna dagelijks bezig met het verzorgen van de bloemen rond het gildehuis en hoort bij de onderhoudsploeg!

Frits hiervoor nogmaals hartelijk dank  

Deze gedenkwaardige dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

  • Het Corona samenzijn tijdens de huldiging

  • Het opspelden van het speldje

  • De trotse gehuldigde gildebroeder