Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 22-4-2017

St.-Jorisdag 13 april

Viering St.-Jorisdag op zaterdag 13 april 2019

Op zaterdag 13 april gaat het St.-Jorisgilde Bergeyk de traditionele St.-Jorisdag vieren. Een viering waar vroeger geheel Bergeijk bij betrokken was en waarbij u ook nu hartelijk welkom bent.

Op zaterdagmorgen om 09:15 uur vertrekt het gilde met slaande trom vanaf het gildehuis via de Dr. Rauppstraat naar de Hofkerk voor het bijwonen van de H. Mis. Deze begint om 09.30 uur, wordt voorgegaan door pastoor Luc Buyens en wordt afgesloten met de eed van trouw aan het kerkelijk gezag.

 

Hierna zetten het gilde, de partners en de genodigden onder het genot van koffie en gebak de dag voort in Café-Restaurant De Gouden Leeuw. De Hoofdman spreekt hier het welkomstwoord uit en vervolgens vindt in besloten kring traditiegetrouw het aanbonen van de nieuwe leden plaats. Tevens worden de aspirant-leden geïnstalleerd.

Na deze installatie vertrekt het gilde om 12:45 uur in optocht naar de begraafplaats waar de overleden gildebroeders en -zusters worden herdacht. Bovendien wordt er een bloemstuk op de Calvarieberg gelegd.

Vervolgens marcheert het gilde weer naar De Gouden Leeuw waar het middagmaal wordt genuttigd. Hierna gaat het omstreeks 15:00 uur weer richting gildeterrein aan de Hoek 30.

Om 15:30 uur beginnen de onderlinge schietwedstrijd voor de gildebroeders, -zusters en andere belangstellenden.

Na afloop worden de schietkampioenen van de winter- en de zondag-schietcompetitie gehuldigd met uitreiking van de bijbehorende wisselbekers. Tenslotte is er nog een gezellig samenzijn in het gildehuis.

Mocht u enige gildeactiviteiten bij willen wonen, dan bent u van harte welkom, zowel in de H. Mis van 09:30 uur, als bij de activiteiten die vanaf 15.30 uur plaatsvinden op het gildeterrein Hoek 30. Ook voor u staat de koffie of een drankje klaar.

Overheid van het St.-Jorisgilde Bergeyk