Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 22-4-2017

Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

In overeenstemming met de door overheid genomen maatregelen en de door het Kringbestuur gegeven adviezen gelden voor het St. -Jorisgilde Bergeyk de volgende afspraken.

Alle gildeactiviteiten van 2020 en voorlopig ook die van 2021 zijn vervallen.

In de diverse mededelingen kunt u te zijner tijd lezen wanneer er weer welke activiteiten plaats kunnen vinden.