Koningschieten Groot Bergeijk 2018

Op 3 november werd bij het Sacramentsgilde door de vijf koningen van de vijf gilden geschoten om de titel koning groot Bergeijk.

Door de hevige regenval op de oorspronkelijke dag op 16 september 2018 tijdens de Uitmarkt Bergeijk afgelast en deze datum gekozen om alsnog de schietwedstrijd plaats te laten vinden.

Bij dit schietgeburen waren de gildebroeders van de vijf gildes in grote getale op deze zaterdagmiddag bijeengekomen voor het Gaai en koningschieten. Ook de burgemeester van Bergeijk Arinda Callewaert en oud burgemeester en beschermheer van de vijf gildes van Bergeijk Driek van der Vondervoort waren naar dit evenement gekomen.

Geschoten werd er met het .22 geweer

Voorafgaand aan deze schietgebeurtenis konden de gildebroeders van de vijf gildes schieten op de Gaai. Het eerste schot werd gelost door de beschermheer van de vijf gildes Driek van der Vondervoort. Daarna volgde een spannende wedstrijd, na 68 schoten werd de winnaar Guus Hoeks van het St. Jorisgilde Bergeyk.

Na het Gaai schieten werd de koningsvogel op de schietmast bevestigd en kon het koningschieten om de titel Koning Van Groot Bergeijk beginnen.

Voor het eerste schot was de burgemeester van Bergeijk Arinda Callewaert gevraagd en zij opende de schietwedstrijd, als tweede schoot de Beschermheer van de vijf gildes Driek van der Vondervoort, en als derde de afgaande koning van Bergeijk. Daarna werd beurtelings geschoten door de vijf koningen van de vijf gildes. Na vele schoten viel het laatste stuk van de koningsvogel naar beneden en werd Joop Valkenaars van het Sacramentsgilde de winnaar en kan zich Koning van Groot Bergeijk 2018 noemen.

Na deze gebeurtenissen vond tijdens een gezellig samenzijn de prijsuitreiking plaats en het overdragen van de organisatie aan de dorpsraad van de Weebosch die zorg zal dragen voor het Bergeijks koningschieten in 2019

Wilt u de foto,s bekijken van deze dag klik hier

Vrije schietboogwedstrijd bij het St. -Jorisgilde Bergeyk

De kampioenen 2018
Rechts Remko Hermans met zilveren kruisboog, links Paul van Berkel met vleespakket

Remko HermansPauOp zondag 12 augustus 2018 vond de jaarlijkse vrije schietwedstrijd plaats tussen de kruisboogschutters van gilden uit de Kempen en ver daar buiten.

Het was een prachtige zomerdag om te schieten: weinig wind en zon met een behagelijke temperatuur. Er meldden zich 105 deelnemers aan die om de eer streden.

Zoals gewoonlijk melde zich de eerste schutters om 08:00 uur waarna direct begonnen werd met het schieten op de vier masten. Voor 12:00 uur melden zich 78 schutters na de middag kwamen nog eens 27 schutters voor deelname. Het werd een zeer geanimeerd bijeenkomst van de verschillende leden van de gildes.

Na de eerste ronde waren er 10 deelnemers over met de maximale 20 treffers op de vier schietmasten. Verdere resultaten:

-       23 schutters met 19 treffers

-       16 schutters met 18 treffers

-       12 schutters met 17 treffers

-         7 schutters met 16 treffers

-       37 schutters met 15 en minder treffers

Daarna begon het afkampen van het onderdeel Personeel met 20 schoten raak, hiervan kwamen 6 van de 10 schutters terug voor het afkampen.

Het afkampen begint met een plaatje van 7 cm boven op de schietmast van 12,40 meter. Op de volgende twee schietmasten met een schouderschot ook op een plaatje van 7 cm. Tot slot op de vierde schietmast met een plaatje van 4,5 cm. Na deze ronde waren nog 2 schutters over die verder streden waarbij de moeilijkheidsgraad verhoogd werd door te schieten met steeds een verdere afstand van de schietmast. Petje af voor de schutters. Na 15 schoten werden de winnaars op dit onderdeel:

1e Remko Hermans van het Onze Lieve gilde uit Zeelst en won de zilveren kruisboog (Rechts op de foto)

2e Paul van Berkel van het St. Jorisgilde uit Diessen

3e Joris Vingerhoeds uit Oirschot.

Tot slot werd er geschoten om het Kampioenschap met 10 deelnemers op dezelfde volgorde als daarvoor. Winnaar hiervan werd Paul van Berkel van het St. Jorisgilde uit Diessen (Links op de foto) die met een mooi traditioneel vleespakket naar huis kon.

Het was een zeer geslaagde dag met een compliment aan de schietcommissie van het St.-  Jorisgilde Bergeyk voor het organiseren hiervan, en niet te vergeten de keuken waar gezorgd werd voor de hapjes en drankjes.

Kermis koningschieten 2018

Op 9 juli 2018 vond op de maandag van Bergeijk-kermis het traditionele koningsschieten bij het St. Jorisgilde plaats. Hierbij wordt met de kruisboog geschoten op de koningsvogel die op een 12,5 meter hoge schietmast is bevestigd. Iedere gildebroeder kan hieraan deelnemen en degene die het laatste stuk van de koningsvogel eraf schiet wordt de Kermiskoning. Na een spannende wedstrijd schoot Frans Jansen met een welgericht schot het laatste stuk van de vogel eraf en werd daardoor Kermiskoning 2018.

Tijdens de daaropvolgend jaarlijkse BBQ werd Frans Jansen door de Hoofdman Jan Bloks gehuldigd als Kermiskoning 2018.

Het was een prachtige zomerse dag. Onder het genot van de traditionele BBQ en een drankje werd deze succesvolle dag afgesloten

Kringgildedag 2018

Topschutters Kringgildedag Kempenland op 3 juni 2018

Tijdens een prachtige zomerse dag vond de 76e Kringgildedag van Kring Kempenland plaats. Deze ging gepaard met veel gildeactiviteiten waaraan 52 gildes aan deel konden nemen. Het feestterrein hiervoor was het Evoluon met omliggende terreinen in Eindhoven.

In haar toespraak tijdens de lunch gaf “onze” burgemeester, Arinda Callewaert-de Groot, aan dat zij met de vijf gilden uit Bergeijk en de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen naar Eindhoven was gekomen! Dat kunnen de overige burgemeesters van de Kempen haar niet nazeggen. Sterker nog zij was de enige burgemeester die met de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bij dit schouwspel aanwezig was.

Het St.-Jorisgilde Bergeyk heeft zich op deze dag - onder toezicht van de burgemeester - niet onbetuigd gelaten en prachtige resultaten behaald.

Tijdens de wedstrijd van het koningschieten door alle koningen van de gilden van Kring Kempenland heeft Koning Frans Roest zich in een uitermate spannende wedstrijd tot koning van Kring Kempenland geschoten. Deze schietprestatie is voor Frans de volgende in de rij:  eerst schoot hij zich tot koning van het St.-Jorisgilde Bergeyk, daarna tot koning van de vijf gilden van Bergeijk en nu behaalde hij dit resultaat. Terecht een zeer trotse koning!

Maar dat was niet het enige waarin het St.-Jorisgilde Bergeyk schitterde. Ook het viertal kruisboogschutters dat aan de wedstrijd kruisboogschieten van Kring Kempenland deelnam, behaalde het nog nooit behaalde maximum aantal van 4 x 15 treffers: voor zover bekend is deze score tijdens de 76 Kringgildedagen Kempenland die er geweest zijn, nog nooit behaald. Met recht kunnen Guus Hoeks, Gerard van Oirschot, Bernd Pas, en Frits Verhees zich als echte topschutters presenteren: zij werden op deze dag ongeëvenaard kampioen Kruisboogschieten in viertal.

De drie tamboers Pieter van de Broek, Freek van Montfort en Laurens Kromwijk deden een gooi naar de eerste plaats in het groepstrommen. Werkelijk een schitterend optreden! Met een minimaal verschil van twee punten haalden zij die net niet. Hun doel voor het volgend jaar is: kampioen worden!

Het St.-Jorisgilde Bergeyk kan met trots terugzien op een zeer geslaagde 76e Kringgildedag Kempenland 2018.

Koningsdag 2018

Koningsdag 27 april 2018

Tijdens een prachtige voorjaarsdag vierde Bergeijk de koningsdag met een feestelijk gebeuren op het marktplein. De opluistering van vooral de kinderactiviteiten werd verzorgd door De Harmonie der Kempen, Sint Jorisgilde Bergeyk en het Heilig Sacramentsgilde.

Traditioneel werd de eed van trouw aan het werelds gezag bevestigd door het vaandel optreden van het H.-Sacramentsgilde waarop de burgemeester Callewaert-de Groot de vaandeldrager hiervoor bedankte. Ook werd de vendelgroet door een vendelier van het H.-Sacramentsgilde gebracht.

Onder het muzikaal uitbrengen van het Wilhelmus door Echo der Kempen wed de vlag met wimpel gehesen. Met het afschieten van een serpentine kanon kon het feest voor de kinderen beginnen met het oplaten van de ballonnen voor de ballonnen wedstrijd.

Door hier te klikken kunt u de foto's van deze dag bekijken,

De dag werd voortgezet met een prachtig aangeklede kindermarkt en presentatie van diverse verenigingen.

St.-Jorisdag 2018

Het St.-Jorisgilde Bergeyk vierde haar St.-Jorisdag 2018

Op zaterdag 21 april heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk haar Jorisdag gevierd: een dag met veel gildeactiviteiten.
De dag begon met het vertrek van het gilde van het gildeterrein naar de Hofkerk. Voorop liepen de drie tamboers in hun gloednieuwe uniformen. De H. Mis, werd opgedragen door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo.
Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag met het vaandel bevestigd. Daarna ging het gilde naar De Gouden Leeuw waar onder het genot van koffie met gebak de
jaarlijkse officiële punten van het gilde aan de orde kwamen.
Eerst was er de bevestiging van de kandidaatleden Peter en Gerard van Oirschot als gildelid en kregen zij hun certificaat.
Vervolgens kregen de dames Bertha van der Sanden en Sjan Daris van hoofdman Jan Bloks een mooi boeket bloemen als waardering voor hun bijzondere verdiensten voor het gilde.
Daarna werden de nieuwe leden, Jan en Gerard Verrijt en het kandidaat-lid Freek van Montfort, “aangeboond”. Jan en Freek werden ter plekke als gildebroeder opgenomen in het gilde en voor Gerard gebeurde dat vanwege zijn afwezigheid pas later op de dag. Kevin Zablocki werd als kandidaat-jeugdlid in het gilde opgenomen.
Bijzonder was de inhuldiging van pastoor Luc Buyens als Gildeheer van het St.-Jorisgilde Bergeyk.
Janus Verhoeven Bnz kreeg op deze dag de titel Ouderling van het gilde: zijn 52-jarig lidmaatschap maakt hem tot het oudste lid. Voordien was dat Frans van Eijken, maar door zijn overlijden is de titel vrij gevallen. Bij de Ouderling hoort de Ouderlingenstok. Janus kreeg die overhandigd en hij moet hem vanaf nu bij officiële gelegenheden dragen.

Na al deze huldigingen vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd.
Terug in De Gouden Leeuw hebben de gildeleden hun middagmaal genuttigd en vervolgens zijn zij marcherend naar het gildeterrein aan de Hoek 30 gegaan..

Op het gildeterrein verscheen weldra Burgemeester Callewaert-de Groot: zij kwam daar om Frans Koolen en Frans Jansen te prijzen voor alle goede dingen die beide heren voor de gemeenschap en het gilde hadden gedaan. Het behaagde de Koning dan ook hen te verheffen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester speldde de beide “Fransen” een lintje op. Zie hiervoor ook het artikel in Eyckelbergh, 25 april 2018/2175.
Later op de dag vond op het gildeterrein de installatie plaats van Gerard Verrijt: hij kreeg met het omhangen van de gildesjerp alsnog de bevestiging van de opname in het gilde.
Omdat er dit jaar geen koning werd geschoten werd er op de koningsvogel geschoten voor de titel Dagkoning 2018. Het eerste schot werd door burgemeester Callewaert-de Groot gelost.
Daarna namen een twintigtal schutters deel aan het schieten op de koningsvogel. Na het 100e schot was het Henk van Gerwen die het laatste stuk van de vogel van de mast schoot. Hij werd gehuldigd als Dagkoning 2018 met een bijbehorend certificaat.
Deze drukke dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een door de feestcommissie georganiseerde loterij.

 • Geinstalleerd

  Gebroeders Gerard en Peter van Oirschot geïnstalleerd als gildebroeders

 • In de bloemetjes

  Bertha van der Sanden en Sjan Daris in de bloemetjes

 • De in te huldigen nieuwe leden

  Kandidaat-lid Freek van Monfort, Jan Verrijt en Kavin Zablocki werden na het aanbonen opgenomen in het gilde

 • Ouderling

  Janus Verhoeven Bnz werd tot ouderling van het gilde benoemd

 • Gildeheer

  Inhuldiging Pastoor Luc Buyens tot Gildeheer van het gilde