Harrie Theuws koning van het kermis koningsschieten bij St. Jorisgilde Bergeyk

Kermis koningsschieten bij het St. Jorisgilde Bergeyk

Op 10 juli 2017 vond op de maandag van Bergeijk-kermis het traditionele koningsschieten bij het St. Jorisgilde plaats. Hierbij wordt met de kruisboog geschoten op de koningsvogel die op een 12,5 meter hoge schietmast is bevestigd. Iedere gildebroeder kan hieraan deelnemen en degene die het laatste stuk van de koningsvogel eraf schiet wordt de Kermiskoning. Na een spannende wedstrijd schoot Harrie Theuws met een welgericht 10e schot het laatste stuk van de vogel eraf en werd daardoor Kermiskoning 2017.

Hierna werd nogmaals geschoten op een vogel. Hieraan waren verschillende prijzen verbonden

Tijdens de jaarlijkse BBQ werd Harrie Theuws door de Hoofdman Jan Bloks werd gehuldigd als Kermiskoning 2017. Vervolgens reikte de Hoofdman de prijzen uit aan de winnaars van het vogelschieten.

Het was ondanks de dreigende regenbuien een prachtige dag. Onder het genot van de traditionele BBQ en een drankje werd deze succesvolle dag afgesloten

Het St.- Jorisgilde Bergeyk draagt tuinhuis over aan Hofhuys.

Op zondag 11 juni 2017 was het dan zover, het door een aantal gildebroeders gebouwde tuinhuis werd officieel en feestelijk overgedragen aan het Hofhuys.

Om ca. 14:00 kwam het gilde in vol ornaat voorafgegaan door twee tamboers naar de feestelijk ingerichte tuin van het Hofhuys om daar het tuinhuis over te dragen aan de bewoners van het Hofhuys.

De bewoners met familie, genodigden en verplegend personeel waren hierbij aanwezig. Tijdens deze mooie zomerdag werd het gilde hartelijk ontvangen met een welkomstwoord door Team manager Mieke Koot.

Aansluitend nam de hoofdman van het gilde Jan Bloks het woord waarbij hij de hoop uitsprak dat het tuinhuis voor de bewoners een prettig onderkomen zal zijn. Ook sprak hij dank uit naar de vele sponsoren die belangeloos materialen en diensten  verzorgden en samen met de bouwers een prachtig onderkomen realiseerden.

Na deze welkomstwoorden werden de bouwers van het tuinhuis Jan Bekkers Oane Bierma en Frans Jansen bedankt en werd hun een cadeau aangeboden.

Daarna werd Ben Buijtels uitgenodigd om het lint door te knippen om het tuinhuis te openen en werd mw. Heesterbeek naar voren geroepen omdat zij de winnaar was geworden van de prijsvraag voor het bedenken van een passende naam voor het tuinhuis, haar werd een mooie bos bloemen aangeboden.

Nadat Ben Buijtels het lint door had geknipt werd de naam van het tuinhuisje onthuld die luidde “Efkes dur ut”.

De officiële overdracht werd bekrachtigd door een prachtige show van vendelier Hans van der Heijden onder begeleiding van de twee tamboers. Aansluitend werd door de bouwers op het tuinhuis een plaatje bevestigd met het opschrift:

“Dit tuinhuis is gebouwd en aangeboden door de gildebroeders van het Sint- Jorisgilde Bergeyk op 11 juni 2017”

Na deze plechtigheden werd er samen met de bewoners en genodigden onder het genot van een drankje en hapje nog gezellig nagepraat. Het was voor ieder een gezellige zomermiddag onder een stralende zon.

Wilt u meer foto's en filmpjes zien van deze feestelijke overdracht klik hier

Kringgildedag 2017

Op 2e Pinksterdag 5 juni 2017 vond de 75e Kringgildedag Kempenland 2017 plaats.

Deze kringgildedag werd op een historische plaats gehouden en wel in en om het Evoluon te Eindhoven. Tijdens de opening van het tentoonstellingsgebouw op 24 september 1966 werd door verschillende gilden de vendelgroet gebracht met de nodig omlijsting van tamboers, trompetters, vaandeldragers en ander gildebroeders.

Op 5 juni 2017, 51 jaar na de opening werd hier de 75e kringgildedag Kempenland gehouden waaraan 51 gilden deelnamen.

Een korte impressie van door het Eindhovens Dagblad  opgenomen video tijdens deze dag.

Ook een foto impressie van de kringgildedag door Frans Kirchner geeft een indruk van deze dag.

De site Geweldig Eindhoven heeft een filmpje gemaakt van de massale opmars

Frans Roest nieuwe koning St. Jorisgilde Bergeyk

22. apr, 2017

Frans Roest nieuwe koning St. Jorisgilde Bergeyk

Frans Roest heeft zich op 22 april 2017 tijdens de Jorisdag tot koning geschoten.

Frans als de schutter

De koningsvogel op de top van de 12,5 meter hoge mast

De koningsvogel na 53 schoten van de masttop.

De ontvangst van de eerste felicitaties

Ziedaar, de koning voor de volgende drie jaar

Jorisdag op 22 april 2017

St.-Jorisdag op zaterdag 22 april 2017

Op zaterdag 22 april heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk de traditionele Jorisdag gevierd: een dag met veel gildeactiviteiten.

De dag begon met het vertrek vanaf het gildeterrein naar de Hofkerk voor een H. Mis, die werd voorgegaan door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo. Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag met het vaandel en vendelzwaaien bevestigd.

Daarna werden in De Gouden Leeuw de nieuwe leden, de gebroeders Gerard en Peter van Oirschot, “aangeboond” en opgenomen in het gilde. Heel bijzonder was dat Bernd Pas zijn zoon Liam Pas als aspirant-lid aanmeldde. Liam werd geboren op 24 januari 2017.  

Aansluitend werden de drie 25-jarige jubilarissen, Oane Bierma, Janus Verhoeven Jz en Joop van Monfort, gehuldigd. Zij kregen het bijbehorende speldje en de dames werden in de bloemetjes gezet.

Na de huldiging vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd.

Terug in De Gouden Leeuw aten de gildeleden hun middagmaal en vervolgens marcheerden zij naar het gildeterrein aan de Hoek 30.

Nadat er een statiefoto gemaakt was, begon het driejaarlijks koningschieten: schieten op de koningsvogel die op een 12,5 meter hoge mast is bevestigd. Een afgevaardigde van B&W van de gemeente Bergeijk lost traditiegetrouw het eerste schot. Deze keer gebeurt dat door  Wethouder Thomas van Hulsel.

Drie gildebroeders hadden zich voor het koningschieten aangemeld en zij schoten om beurten. Het schieten verliep niet zonder problemen: een van de kruisbogen was niet geheel schietklaar en moest tijdens de kamp worden gewisseld. Ook de wind speelde een rol: de mast zwiepte nogal heen en weer. Uiteindelijk haalde Frans Roest de vogel om 16:40 uur neer na het 53e schot. en hierdoor werd hij de nieuwe koning voor de komende drie jaar. Hij werd wel meteen gefeliciteerd met zijn koningschap, maar de echte overname van het koningschap moest nog komen.

Na het eten van de heerlijke aspergesoep van Lia Lepelaars vertrok het gilde met slaande trom naar het huis van Frans om daar de traditionele brandewijn te drinken en om hem feestelijk op te halen voor de verdere installatie als koning van het St-Jorisgilde Bergeyk.

De daarbij behorende rituelen bestonden uit het lopen over het uitgespreide vaandel van het gilde, het in ontvangst nemen van de koningslans en de instemming van alle gildebroeders Frans Roest als koning te accepteren.

De oud-koning, Frans Koolen, schonk daarna een zilveren koningsschild in de vorm van een tractor met daarop de vermelding van zijn koningschap van het St.-Jorisgilde van 2014 tot 2017, zijn koningschap van Kring Kempenland in 2015 en zijn koningschap van Groot Bergeijk in 2016.

Na deze installatie volgde de huldiging van de schietkampioenen: Jan Smolders als kampioenschutter van het schieten op de laatste zondag van de maand en Gerard van Oirschot als kampioenschutter van de wintercompetitie 2016-2017. Beiden kregen de hierbij behorende wisselbeker.

Na deze drukke dag was er nog een gezellig samenzijn met een door de feestcommissie georganiseerde grote loterij.

U kunt de foto's van deze dag bekijken door hier te klikken

  • Gildebroeder Janus Verhoeven 25 jaar bij het gilde

  • Vaandrig Joop van Monfort 25 jaar bij het gilde

  • Gildebroeder Oane Bierma 25 jaar bij het gilde

  • Nieuw gildelid Peter van Oirschot, aangeboond 22-4-2017

  • Nieuw gildelid Gerard van Oirschot aangeboond, 22-4-2017

  • Aspirant gildelid Liam Pas werd aangemeld. Hij werd geboren op 24-1-2017

St.-Jorisgilde plaatst nieuwe schietmasten

Het St.-Jorisgilde Bergeyk heeft als schuttersgilde het kenmerk met de kruisboog op de wip te schieten. Deze manier van schieten is een van de gildetradities en wordt door een aantal gildebroeders vol overgave beoefend. Zowel op eigen terrein als in de regio vinden schietcompetities plaats, georganiseerd door de schuttersgilden.

Om te voldoen aan de schieteisen met het verticaal kruisboogschieten zijn schietmasten nodig met een hoogte van 12,5 meter. Op de top zijn schijfjes bevestigd met verschillende diameter. De bedoeling is met de kruisboog en de bijbehorende pijlen de schijfjes te raken. Ze kantelen (wippen) dan boven op de mast. De schijfjes worden met een touw door de buis op de pijp gehouden en worden na het afschieten beneden weer met datzelfde touw op hun plaats getrokken.

Het schietterrein moet groot genoeg zijn om de afgeschoten pijl weer op het schietterrein zelf te laten belanden.

Tien jaar geleden heeft het St.-Jorisgilde houten schietmasten op het schietterrein geplaatst en die hebben in al die jaren heel wat pijlen te verduren gehad. Maar zoals dat vaker gebeurt, is ook dit hout op den duur gaan rotten. Daardoor ontstaat dan het gevaar van omvallen van de schietmast met alle gevolgen van dien. Daarom heeft het St.-Jorisgilde besloten deze houten schietmasten te vervangen door stalen masten. Een aantal gildebroeders heeft eens goed rondgekeken en vervolgens de juiste palen gevonden: de palen die vrij kwamen bij vervanging van lichtmasten.

Omdat de masten nog geen schietmasten waren, heeft Frans Koolen de palen omgebouwd en aangepast met voorzieningen voor de schietplaatjes. Na het stralen heeft een aantal gildebroeders de masten voorzien van de juiste verf en toen konden de palen geplaatst worden.

Op vrijdagmorgen 31 maart was het zover: met vereende krachten zijn de vier masten in de draaibare masthouders geplaatst en gemonteerd. Dit plaatsen verliep zo voorspoedig dat de vier masten er al voor het koffiedrinken van 10:30 uur stonden. Om de kwaliteit te testen en de masten officieel in gebruik te nemen schoot Frans Jansen als eerste met zijn kruisboog de schijfjes van de masten.

Het gilde hoopt met deze masten weer lange tijd veel schietplezier te beleven.

Wilt u deze manier van schieten ook eens zien of proberen? U bent elke dinsdagavond vanaf 19:00 uur van harte welkom op ons schietterrein aan de Hoek 30 in Bergeijk!