Bezoek Scouting Bergeijk 18-11-2017

Bezoek van de Scouting Bergeijk op 18 november 2017

Op 18 november 2017 kwamen 25 leden van de Scouting Bergeijk met 6 begeleiders naar het gildeterrein van het Sint -Jorisgilde Bergeyk om aansluitend de gildetradities in woord en daad te beleven.

De leden werden door het gilde in vol tenue in het gildegebouw ontvangen, Na het welkomstwoord door de hoofdman en het nuttigen van koek en frisdrank kon begonnen worden met de gildeactiviteiten.

Met behulp van een roulatiesysteem konden alle leerlingen onder begeleiding van gildebroeders de aangeboden en op het gilde gerichte activiteiten beleven.

Er werd met behulp van een kleine expositie van gildeattributen en andere voorwerpen die betrekking hebben op de middeleeuwen toelichting gegeven waarbij de kinderen volop de ruimte kregen om vragen te stellen. Het graveren op schildjes met graveerstiften (vooraf hadden de kinderen een eigen ontwerp gemaakt) daarna werden de schildjes van een lint voorzien zodat zij deze konden dragen. Trommen op de gildetrom met instructie van de tamboer. Schieten met de laserkruisboog op de koningsvogel. Schieten met het luchtgeweer op schoteltjes van verschillende diameter.

Voor de oudere leden werd met de kruisboog op 12,5 meter hoge schietmasten op de schoteltjes geschoten.

In de pauze werden de kinderen getrakteerd op frisdrank en koekje.

Nadat het gehele programma was doorlopen werd nog even nagepraat en was er gelegenheid tot het stellen van vragen

Daarna vertrok de Scouting voor andere activiteiten naar hun onderkomen.

Foto’s van deze dag zijn te zien door hier te klikken

Afkampen basisscholen als prins of prinses bij het St. Jorisgilde Bergeyk

Finn Sieben wint op zaterdag 8 juli 2017 het afkampen als prins bij het St. Jorisgilde Bergeyk 

Op zaterdag 8 juli hebben de beste schutters van de basisscholen op het gildeterrein van het St. Jorisgilde Bergeyk aan de Hoek 30 te Bergeijk gestreden om het jaarlijkse ‘prins- of prinsessenschap’

Op deze fantastische zonnige zaterdag streden uiteindelijk Merel Verlaan, Otte Swinkels, Finn Sieben, Rob Schram en Sophie Bone om de titel. Na diverse spannende rondes werd in de vierde ronde Finn Sieben  winnaar met 18 punten, tweede werd Merle Verlaan met 17 punten en derde werd Otte Swinkels met 15 punten.

Finn Sieben werd met deze overwinning geëerd met de titel Prins van het St. Jorisgilde 2017 en de Hoofdman, Jan Bloks, overhandigde hem de bijbehorende beker met cadeaubon. De Hoofdman heeft de overige deelnemers aan het afkampen een medaille omgehangen.

Diverse ouders toonden eveneens hun kwaliteiten door deel te nemen aan het kruisboogschieten en het geweerschieten. Ook een drankje op het terras was van harte welkom op deze warme dag.

Iedereen die hierin geïnteresseerd is kan de foto’s die op deze dag gemaakt zijn, zien via de website van het gilde.

 

Afkampen jeugd

Basisschoolleerlingen strijden om het ‘prins- en prinsessen schap’ bij het St.-Jorisgilde Bergeyk op zaterdag 8 juli 2017

In plaats van de vermelde datum van 1 juli zal op zaterdag 8 juli de beste schutters van de basisscholen strijden om het ‘prins- en prinsessen schap’ of in gildetaal ‘kampen ze af’ op het gildeterrein van het St.-Jorisgilde Bergeyk aan de Hoek 30 te Bergeijk.

Deze schutters hebben tijdens het schieten bij het bezoek van de basisschoolklassen aan het St.-Jorisgilde Bergeyk de beste resultaten behaalt.

Het St.-Jorisgilde wil hier voor de leerlingen een leuk evenement van maken. Het nodigt de broertjes en zusjes, vaders en moeders, opa’s en oma’s en verder iedereen die interesse heeft, uit om hen aan te moedigen.

Het programma voor zaterdag 8 juli is:

13:30 uur        Ontvangst en inschrijving van de deelnemers aan het afkampen

14:00 uur        Aanvang van het afkampen

15:00 uur        Uitslag en huldiging van de prins en prinses

16:00 uur        Sluiting

Tijdens deze middag is er voor de bezoekers tevens gelegenheid deel te nemen aan het kruisboogschieten, schieten met het luchtgeweer en graveren. Om het gilde als erfgoed toe te lichten zal er een kleine expositie van gildeattributen in het gildehuis zijn. Voor de liefhebbers zijn er twee jeu de boules banen beschikbaar compleet met benodigde ballen.

En om de gezelligheid te verhogen is op het terras de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. Het St.-Jorisgilde hoopt op uw bezoek en op goed weer om er een mooie dag van te maken.

Bezoek van de BS Prinses Beatrix 20 januari 2016

Op 20 januari 2016 kwamen 26 leerlingen met hun meester van groep 6 naar het gildeterrein van het Sint -Jorisgilde Bergeyk om aansluitend op de les “Doar hedde de Guld” daadwerkelijk meer over het gilde te leren en beleven.

De kinderen werden door het gilde in vol tenue met zilvervesten en trom vanaf de Dr. Rauppstraat begeleid naar het gildeterrein. Aansluitend werd een klein rondje over het terrein gemarcheerd en werden de leerlingen in het gildegebouw ontvangen.

Na het welkomstwoord door de hoofdman en het nuttigen van koek en frisdrank kon begonnen worden met de gildeactiviteiten.

Met behulp van een roulatiesysteem konden alle leerlingen onder begeleiding van gildebroeders de aangeboden en op het gilde gerichte activiteiten beleven.

Er werd met behulp van een kleine expositie van gildeattributen en andere voorwerpen die betrekking hebben op de middeleeuwen toelichting gegeven waarbij de kinderen volop de ruimte kregen om vragen te stellen. Het graveren op schildjes met graveerstiften (vooraf hadden de kinderen een eigen ontwerp gemaakt) daarna werden de schildjes van een lint voorzien zodat zij deze konden dragen. Trommen op de gildetrom met instructie van de tamboer. Schieten met de laserkruisboog op de koningsvogel. Schieten met het luchtgeweer op schoteltjes van verschillende diameter.

In de pauze werden de kinderen getrakteerd op frisdrank en koekje.

Nadat het gehele programma was doorlopen werd nog even nagepraat.

Daarna vertrokken de kinderen, onder begeleiding van het gilde over de Hoek, weer naar school.

Foto,s van deze dag zijn te zien door hier te klikken

 

Kringgildedag en de de basisschoolleerlingen

Op zondag 7 juni 2015 organiseerde het Sint-Jorisgilde uit Bergeijk de kringgildedag.

De Kringgildedag is een jaarlijkse terugkerende ontmoeting van schuttersgilden uit een bepaalde regio. Hoogtepunt tijdens deze dag is ongetwijfeld de optocht van de 50 gildes, gevolgd door de massale opmars op het feestterrein.

Met “De jeugd hoog in het vaandel”, het thema van de Kringgildedag Kring Kempenland 2015 in Bergeijk, werd er een project voor de basisscholen gestart. Met de ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren) van de basisscholen waren afspraken gemaakt voor de uitvoering hiervan.

Een van de activiteiten was dat vanaf oktober 2014 tot en met mei 2015 de leerlingen uit groep 7 en 8 van zeven  basisscholen in Bergeijk naar het gilde komen om daar kennis te nemen van de traditionele gildegebruiken.

Deze gebruiken kunnen de leerlingen - in aangepaste vorm - beoefenen: trommen, laserkruisboog schieten, luchtgeweer schieten, schildjes ontwerpen en graveren. Bovendien krijgen ze toelichting op de gildegebruiken en -attributen.

In het kader van dit grootse gebeuren en parallel aan het gilde-evenement liep er op de basisscholen in de geschiedenislessen over de middeleeuwen een educatief project.

Hieraan namen circa 1200 basisschoolleerlingen uit Bergeijk deel.

Het doel van het gehele project was een educatieve en zichtbare overdracht van het cultureel erfgoed van de gilden. Die overdracht vond plaats door middel van de volgende activiteiten:

 

Groep 1 en 2 Inkleuren St.-Joris en de draak op een A3 voorbedrukte afbeelding

Groep 3 en 4 Tekenen/kleuren/schilderen van St.-Joris en de draak op een A3 tekenblad

Groep 5 en 6 Boetseren en schilderen van St.-Joris en de draak.

Groep 7 en 8 Maken van een driedimensionaal werkstuk op grond van het verhaal over St.-Joris en de draak. De leerlingen verzamelen hiervoor zelf kosteloos materiaal..

De Kringgildedag vond plaats op 7 juni 2015 in de omgeving van industrieterrein De Waterlaat in Bergeijk. Op deze dag was er tevens een expositie van de geselecteerde werkstukken van het jeugdproject. De expositie was te zien in een speciaal daarvoor opgestelde tent. De geëxposeerde werkstukken werden door een jury beoordeeld. Er waren prijzen aan verbonden in verschillende categorieën.

Het St.-Jorisgilde heeft gezorgd voor het educatief materiaal en voor het benodigde materiaal om de werkstukken te maken en tentoon te stellen.

U begrijpt dat dit een belangrijk evenement was. Honderden jaren oude tradities worden hierdoor overgebracht op de jeugd en alle andere belangstellenden, opdat de Kempische gilden in de toekomst behouden blijven.

 

 

Afkampen op 7 juni 2015

Ook op deze dag vond het afkampen met de laserkruisboog plaats.

De deelnemers waren de basisleerlingen uit de groepen 7 en 8 die geselecteerd waren uit de schietresultaten die zij behaald hadden tijdens de schoolbezoeken aan het St.-Jorisgilde. De winnaar mocht zich Jeugdprins 2015 noemen. Ook hier waren prijzen aan verbonden.

Project met de basisschool Prinses Beatrixschool.

Op 30 oktober en 6 november 2013 kwamen de kinderen van groep 5-6 en groep 7-8 naar het gildeterrein van het Sint -Jorisgilde Bergeyk om aansluitend op de les “Doar hedde de guld” daadwerkelijk meer over het gilde te leren en beleven.

  • De kinderen werden door het gilde in vol tenue met vendels, zilvervesten en trom(men) ontvangen en aansluitend werd een klein rondje over het terrein gemarcheerd.
  • Na het welkomstwoord door de hoofdman en het nuttigen van koek en frisdrank kon begonnen worden met de gildeactiviteiten.
  • Met behulp van een roulatiesysteem konden alle leerlingen onder begeleiding van gildebroeders de aangeboden en op het gilde gerichte activiteiten beleven.
  • Er werd met behulp van een kleine expositie van gildeattributen en andere voorwerpen die betrekking hebben op de middeleeuwen toelichting gegeven waarbij de kinderen volop de ruimte kregen om vragen te stellen.
  • Het graveren op schildjes met graveerstiften (vooraf hadden de kinderen een eigen ontwerp gemaakt) daarna werden de schildjes van een lint voorzien zodat zij deze konden dragen.
  • Trommen op de gildetrom met instructie van de tamboer.Schieten met de laserkruisboog op de koningsvogel.`
  • Schieten met het luchtgeweer op schoteltjes van verschillende diameter. 

Tijdens de activiteiten werden de kinderen getrakteerd op frisdrank en koekje.

Nadat het gehele programma was doorlopen werd nog even nagepraat, daarna vertrokken de kinderen weer naar school. 

 

Jeugdtoernooi Kempenland 2013 te Bergeijk

Jeugdtoernooi 2013           (Klik hier voor fotoalbum)

Succesvol Jeugdtoernooi bij het St.Jorisgilde Bergeyk op 26 mei 2013

Het Jeugdtoernooi, bij het St. Jorisgilde Bergeyk op 26 mei, dat tevens luister bijzette van het 550 jarig bestaan van het gilde, is een groot succes geworden. De weersvooruitzichten zagen er niet al te best uit, maar de regen is achterwegen gebleven. De jeugd vermaakte  zich prima met de diverse spelen welke zowel binnen als buiten opgesteld stonden.

Op zondag 26 mei meldden zich om 11.30uur de eerste deelnemers voor het jeugdtoernooi, die zich deze zondag konden bekwamen in het trommen, bazuinblazen en vendelen.

Voorafgaande aan dit toernooi vertrok om 12.30uur een optocht van alle deelnemers, genodigden en het St.Jorisgilde naar 't Hof, alwaar bij de Hofkerk een groepsfoto van de deelnemers werd gemaakt. 

Weer aangekomen bij het gildeterrein aan de Hoek 30 vond ook hier de massale opmars plaats met een vendelhulde, wat wederom een kleurrijk geheel was. Toespraken werden er achtereenvolgens gehouden door hoofdman Jan Bloks van het organiserende St.Jorisgilde, wethouder Matthijs Kuijken namens de gemeente Bergeijk en Felix Crooijmans Kringvoorzitter van de Bond van Schuttersgilden van Kring Kempenland. Ook de wethouder van cultuur, Anja Thiels, was bij deze ceremoniële opening aanwezig 

Om 14.00uur werd een aanvang genomen met de wedstrijden, waarvoor op het gildeterrein 3 toernooivelden waren ingericht. Verheugend was de  deelname van 3 tamboers van het St.Jorisgilde, die pas vanaf september 2012 in opleiding zijn. Laurens Kromwijk behaalde een mooie 2e prijs bij het trommen in de klasse zonder ervaring. Een compliment is hier zeker op zijn plaats voor hun instructeur Pieter van den Broek, die hen in zo'n korte tijd al op dit niveau heeft gebracht. De wedstrijden verliepen ineen goede sfeer en de deelnemers konden rekenen op veel supporters. Ook op deze dag stonden diverse spelen opgesteld, waarmee dejeugd zich kon vermaken. 

Bijzonder bezoek was erin de loop van de middag van de Europees gilde-jeugdprins geweerschieten, Bram van Bergen uit Oss. De jeugdprins vermaaktezich prima en had aan aandacht niet te klagen.

Volgens schema konden om 18.00 uur de prijzen worden uitgereikt door de Kringvoorzitter, waarna dit succesvolle jeugdtoernooi door de hoofdman van het St.Jorisgilde werd afgesloten.

Schildjes graveren Ploegfestival 2013

Het St.-Jorisgilde heeft -  het wordt bijna traditie - weer in het jeugddorp het graveren van schildjes door kinderen verzorgd.

Op zondag 21 juli 2013 traden de gildebroeders, in tenue, en gildezusters weer aan om een schare kinderen te ontvangen. Ook nu  werd een spandoek aangebracht waarop het gilde zich kenbaar maakte.

Er werd door de jongens en meisjes enthousiast een ontwerp voor de schildjes gemaakt, dat daarna met de graveerstiften op de schildjes werd gebracht. Er werden meer dan honderd schildjes gegraveerd.

De gegraveerde schildjes konden gratis en voorzien van een draaglintje meegenomen worden. De schildjes zijn belangeloos door de fa. BERMA beschikbaar gesteld.

Het was opnieuw een succes waaraan enthousiast werd bijgedragen door de gildebroeders en gildezusters van het St. Jorisgilde Bergeyk.

 

St. Thomas van Aquino school op bezoek bij het St. Jorisgilde Bergeyk

Klik hier voor het fotoalbum

In de week van 20 juni tot 24 juni 2011 heeft de St. Thomas van Aquino-school het 60 jarig jubileum gevierd. Deze feestelijkheden stonden in het teken van de middeleeuwen.

Omdat het ontstaan van de schuttersgilden al terug te vinden is in de middeleeuwen werd dit al gauw in verband gebracht met het schuttersgilde St. Jorisgilde Bergeyk: dit bestond in ieder geval al in 1463.

Op woensdag 22 juni werd in het kader van de geschiedenislessen uit het lespakket “Doar hedde de guld” de klassen 7 en 8 door het gilde in tenue met vendels en vaandel en slaande trom van school opgehaald en begeleid naar het gildeonderkomen aan de Hoek 30. Daar konden de leerlingen in groepjes de verschillende gildegebruiken beoefenen zoals het ontwerpen en graveren van schildjes, maken van sjerpen, schieten met kruisboog en het luchtgeweer. Ook was er een expositie van gildeattributen opgesteld die op de lessen aansloten.

Onder toezicht van de gildebroeders en onder het genot van frisdrank en een versnapering was dit een heel geanimeerd gebeuren. Na afloop werden de kinderen door het gilde met slaande trom teruggebracht naar de school.

Ter afsluiting van de jubileumweek heeft  het gilde samen met het jongste gildelid, Joris van Monfort, die leerling is van de Thomas van Aquinoschool op vrijdag 24 juni een vendeldemonstratie gegeven (het gildegebed uitgebeeld met vendelzwaaien) ten overstaan van alle leerlingen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s en verdere genodigden. Ook werden toen twee speeltoestellen in gebruik genomen die aangekocht waren met subsidie van de Rabobank Bergeijk.

Al met al kijkt het gilde met de leerkrachten terug op een zeer leerzame en geanimeerde samenwerking om de kinderen de middeleeuwen enigszins te laten beleven.