Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 22-4-2017

In memoriam Harrie Verhoeven

Op zondag 20 december 2020 kregen wij het bericht dat onze gildebroeder Harrie Verhoeven was overleden. Hij is 80 jaar geworden. Harrie was ruim 39 jaar een actief en betrokken gildebroeder. Ook was hij een trouwe bezoeker van onze activiteiten en clubavonden, lid van de schietcommissie en specialist in Jeu de Boules.

De laatste jaren wilde alles niet meer zoals Harrie dat wou. Hij werd opgenomen in het verzorgingshuis en daar is hij overleden. Op donderdag 24 december is Harrie, met inachtneming van de Coronavoorschriften, met beperkte gilde-eer begraven in Bergeijk.

Tijdens de afscheidsdienst sprak de hoofdman Jan Bloks de volgende woorden:

Beste familie, vrienden, bekenden van Harrie en beste gildebroeders,

Wij zijn hier vandaag samen gekomen om Harrie te begeleiden op zijn laatste reis. Graag zouden we dit met een voltallig gilde hebben gedaan, maar het coronavirus weerhoudt ons hiervan. Harrie was een gildebroeder in hart en nieren en zo kenden wij hem ook.

Toen ik bezig was met de voorbereiding van het jaar 2021, kwam zijn naam ook naar voren: ik zou voor hem een aanvraag voor een kringonderscheiding moeten hem gaan doen, want hij zou in april 40 jaar gildebroeder zijn. Vrijdagmorgen ging mijn telefoon en kreeg ik te horen dat het niet goed ging met Harrie. Twee dagen later was hij overleden. Hij heeft de mijlpaal niet kunnen bereiken.

Wij hebben Harrie gekend als een vrolijke gildebroeder: hij hield altijd van grappen. Op onze dinsdagavondbijeenkomsten was hij altijd aanwezig. Zolang dit ging! Dan leerde hij ons Jeu de Boules. Ook onderhield hij de baan. En was er iemand jarig dan klonk tijdens het zingen altijd zijn bekende “hiep, hiep!” Dit zal iedereen zich nog lang herinneren. Jarenlang was hij lid van onze schietcommissie en zorgde hij ervoor dat iedereen tijdig zijn schietschuld betaalde. “Goeiemorgen, 3 euro,”’ was zijn vaste begroeting. Harrie was onze vaste huisschilder, zo lang als hij dit kon. En hij was letterlijk de man van de tijd: hij zorgde er elke week voor dat de klok werd opgedraaid. Sinds hij ons niet meer kon bezoeken, staat de klok vaak stil. Op de vrijdagochtend was hij ook aanwezig en was het zijn vaste taak om voor koffie te zorgen voor de onderhoudsploeg. Dan klonk zijn stem over het terrein: “Koffie mannen!”.

Zo is hij gedurende 39 jaar actief lid geweest van ons gilde, ook al was hij vanwege zijn gezondheid de laatste jaren minder actief. Wij, als gilde, zijn hem erg dankbaar voor zijn bijdrage aan onze broederschap en zullen hem zo blijven herdenken

Hij was een grote kracht achter het opknappen van onze rouwkoets en heeft vaak gezegd: “Hierop brengen jullie mij naar mijn laatste rustplaats, bij mijn ouders.” En aan deze wens willen wij vandaag dan ook graag voldoen.

Harrie, goeie reis en bedankt!

Om enige foto's van de begrafenisdienst te zien klik hier

In memoriam Riet Antonis-van der Sanden

Op 29 januari 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Riet Antonis was overleden. Zij is 73 jaar geworden.

Riet had gekozen voor een afscheid zonder gilde-eer, wat het gilde uiteraard gerespecteerd heeft. Wel waren de meeste gildebroeders met hun partners aanwezig bij haar crematie op 4 februari.

Riet was heel actief binnen het gilde. Samen met haar man, Ties, heeft zij een aantal jaren de zorg voor de keuken op zich genomen. Ook daarna kwam zij niet alleen nagenoeg elke dinsdag op de gildeavond om te buurten, maar ook op allerlei andere momenten was ze aanwezig bij de diverse activiteiten van het gilde.

Zij verleende veel hand en spandiensten. Dit bleef ze volhouden. Ook toen zij door de vreselijke ziekte werd getroffen, kwam zij, als ze maar enigszins kon, naar de wekelijkse gildeavond. En als je dan aan haar vroeg hoe het met haar ging, was haar antwoord steevast: “Goed, we gaan ervoor!”

Wij willen Riet heel hartelijk bedanken voor alles wat ze voor het gilde gedaan heeft en ons haar blijven herinneren zoals zij was.

 

In memoriam Elly Verhoeven-Verhees

Op 12 januari 2020 bereikte ons het droevige bericht dat onze gildezuster Elly Verhoeven was overleden. Zij is 82 jaar mogen worden

De familie koos voor een afscheid zonder gilde-eer, wat het St.-Jorisgilde uiteraard gerespecteerd heeft. Dat neemt niet weg dat een groot aantal gildebroeders en -zusters op 18 januari aanwezig was bij haar afscheid.

Elly was een geweldige vrouw die zich bij het gilde nooit op de voorgrond plaatste, ondanks haar vele talenten. Zij werkte achter de schermen en was er wanneer zij dit nodig vond. Gedurende de periode dat haar man, Janus, gildekoning was, was zij voor hem een enorme steun.

Zij was heel positief en had altijd een goed woordje over voor het gilde,

Het St.-Jorisgilde Bergeyk is haar daar heel dankbaar voor en het wil zich Elly blijven herinneren zoals zij was.

In memoriam Rens de Haan

Op donderdag 11 oktober 2018 kregen wij het bericht dat onze gildebroeder Rens de Haan was overleden hij is 86 jaar geworden. Rens werd in april 1991 aangeboond als gildebroeder en was ruim 27 jaar een actief en betrokken gildebroeder. Hij was van 1996-1999 koning en 9 jaar lid van de overheid. Ook is hij trouwe bezoeker van onze activiteiten en club avonden.

De laatste jaren wilde alles niet meer zoals Rens dit wou. Wij hebben als St.- Jorisgilde afscheid genomen van een Friese gildebroeder. Op woensdag 17 oktober is Rens met gilde eer begraven in Bergeijk.

Tijdens de afscheidsdienst in de Hofkerk sprak de hoofdman Jan Bloks de volgende woorden:

Beste Thea kinderen en kleinkinderen. Familie , overige genodigde, gildebroeders en zusters

Wij zijn deze morgen als gilde bijeen gekomen om onze gildebroeder Rens op zijn laatste reis te begeleiden Het trieste bericht van zijn overlijden bereikte mij op donderdag 11 oktober. Rens is gedurende 27 jaar gildebroeder van ons gilde geweest, er is nu iets bijzonder binnen ons gilde gebeurd, hij is samen met Nico en Jacques bij ons gilde gekomen en zij hebben ook samen binnen het afgelopen jaar ons gilde verlaten voor hun laatste reis. Ik  hoop dat dit toeval is. Rens was koning van ons gilde van 1996 tot 1999 en zodoende ook 9 jaar lid van de overheid. Rens heeft   nog een andere prestatie binnen ons gilde gedaan, want op onze Jorisdag in 2008, in de mis van die ochtend, werd hij gedoopt, deed zijn communie en werd gevormd. Iets waar wij allemaal jaren over moesten  doen. Verder was hij een echte Bourgondiër die bekend stond met zijn Franse baret zijn snor en baard. Als hij bij ons gilde was genoot hij van zijn borreltje. Hij heeft mij ook altijd verteld dat hij een Fries was waar hij trots op was , soms begreep ik dit niet want als hij dan vertelde  waar hij vandaan kwam was dat Noord Holland maar voor hem West-Friesland. Maar afgelopen dagen heb ik van de familie begrepen dat het een echte Fries is. Rens heeft altijd op zijn manier een steentje bijgedragen aan ons gilde. Hiervoor wil ik hem bedanken namens alle gildebroeders en zusters.

Doe de groeten aan alle gildebroeders en zusters die je tegenkomt aan de overkant

Een goede reis en bedankt.

 

Bedankbericht van de zoon van Rens:

Beste Gildebroeders,

Ik wil jullie danken voor de indrukwekkende ceremonie gisteren voor mijn vader Rens de Haan.

voor mij een afscheid in stijl die ik nooit zal vergeten.

Marc de Haan

Om enige foto's van de begrafenisdienst te zien klik hier.

In memoriam Jacques van Gemert

Op woensdag 26 september 2018 kregen wij het bericht dat onze gildebroeder Jacques van Gemert was overleden. Hij is 79 jaar geworden. 

Jacques werd in april 1991 aangeboond als gildebroeder en was ruim 27 jaar een betrokken en actieve gildebroeder. Van 1999-2002 was hij koning van het St.-Jorisgilde Bergeyk.  

Op dinsdag 2 oktober is hij met gilde-eer gecremeerd in het crematorium te Heeze.

Tijdens de binnenkomst van de genodigden heeft het gilde een erehaag gevormd. Zes gildebroeders droegen de kist met Jacques naar binnen. Gedurende de afscheidsdienst stonden vier vendeldragers opgesteld bij de baar en rechts van hen de hoofdman, de vaandrig en de tamboer. Ook bij het condoleanceboek stonden gildebroeders. Aan het einde van de dienst zorgde een aantal van hen voor het uitdelen van de gedachtenisprentjes.

Er waren diverse sprekers onder wie hoofdman Jan Bloks. Hij sprak de volgende woorden:

Rieky, Kinderen , Kleinkinderen, Familie en overige aanwezigen, gildebroeders en -zusters, 

We zijn hier vanmiddag samengekomen om  onze gildebroeder Jacques te begeleiden op zijn laatste reis. Hij was gedurende 27 jaar gildebroeder.

Jacques was een gildebroeder in hart en nieren, niets voor het gilde was hem teveel. Toen ik hem bij het gilde heb leren kennen, was hij koning en een trotse koning, Gedurende ruim 15 jaar was hij hierdoor lid van onze overheid. Vaak stonden we dan in een vergadering recht tegenover elkaar. We deelden niet altijd dezelfde mening en dat mocht, maar we gingen nadien als echte gildebroeders weer naar huis.

Tijdens de bouw van ons nieuw gildehuis was je altijd aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten en ook om je adviezen te geven. Trouw kwam je ook elke vrijdagochtend onze onderhoudsploeg ondersteunen en helpen waar nodig. Je was onze vaste stemmenteller, wanneer er gestemd moest worden binnen ons gilde. Je was de vaste lader van ons luchtdrukgeweer op de laatste zondag van de maand. Dit heb je volgehouden tot twee maanden geleden. Dat was voor jou de laatste zondag bij het gilde.

Toen ik hem 14 dagen geleden opzocht, zei hij tegen mij: “Ik ben er de laatste zondag van deze maand weer.” Maar helaas heb je dit niet meer kunnen waarmaken. Jacques wij zullen je binnen ons gilde altijd blijven herinneren als een voorbeeldig gildebroeder.

Daarom ook namens al onze gildebroeders en –zusters: bedankt voor alles wat je voor ons gilde gedaan en betekend hebt.

Wij wensen je een goed reis en doe onze gildebroeders en -zusters aan de overkant de groeten.

Bedankt

Het afscheid van Jacques werd door de vaandrig en tamboer met de vaandelgroet afgesloten. De hoed en sjerp van Jacques werden door de deken/schrijver van de kist genomen.

Na de dienst kwamen de familie en genodigden bijeen in het gildehuis aan de Hoek 30 te Bergeijk.

Om enige foto's van de crematiedienst te zien klik hier.

In memoriam Annie Roijers

Op maandag 27 augustus 2018 kregen wij het droevige bericht dat onze gildezuster Annie Roijers was overleden. Zij is 77 jaar geworden. Op zaterdag 1 september is Annie gecremeerd.

Tijdens de binnenkomst van Annie en de genodigden in de ruimte waar het afscheid plaatsvond, heeft het gilde een erehaag gevormd. Gedurende de afscheidsdienst stonden vier vendeldragers opgesteld bij de baar. Ook bij het condoleanceboek stonden gildebroeders. Aan het einde van de dienst zorgde een aantal van hen voor het uitdelen van de gedachtenisprentjes.

Er waren diverse sprekers onder wie hoofdman Jan Bloks. Hij sprak de volgende woorden:

“Jan, kinderen en kleinkinderen, gildebroeders en –zusters en overige aanwezigen, Wij zijn hier vandaag bijeengekomen om onze gildezuster Annie Roijers te begeleiden op haar laatste reis. Annie en Jan hadden nog graag enkele jaren samen van hun nieuwe onderkomen willen genieten, maar op maandagavond kwam hier plotseling een einde aan. Groot was dan ook mijn verbazing, toen Jan mij belde met de woorden: “Ik heb slecht nieuws: ons Annie is er niet meer.” Vandaag zijn wij dan ook als St- Jorisgilde hier aanwezig om onze dank te tonen voor alles wat Annie voor ons gilde heeft betekend. Al die jaren dat Jan koning was van ons gilde, heeft zij hem hierbij gesteund en ook tijdens de bouw van ons nieuwe gildehuis, heeft zij vele dagen veel uren thuis alleen moeten zijn. Annie heeft ons gilde altijd naar haar kunnen geholpen. Wij willen haar voor dit alles bedanken. Annie, wij zullen je altijd bij ons gilde blijven herinneren en wensen je een goede reis. Bedankt namens alle gildebroers en zusters"

Na de dienst was er gelegenheid een kopje koffie te drinken in de koffiekamer.

In memoriam Frans van Eijken

Op dinsdag 28 november 2017 is Frans van Eijken na een noodlottig ongeval overleden.

Op maandag  4 december heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden in de parochiekerk te Bergeijk. Tijdens de dienst heeft hoofdman Jan Bloks de volgende woorden gesproken.

Arianne, Hannie, Brutus, Els en  Rian, overige aanwezige

Wij zijn hier vanmorgen samen gekomen rond onze gildebroeder Frans van Eijken, om hem als gilde op zijn laatste reis te begeleiden. Hij verraste ons door zijn plotselinge dood

Binnen ons gilde noemde we Frans vaak onze bouwpastoor en Bedelaar. Niets was hem te veel om op pad te gaan, om ons gildehuis te bouwen, tot wat het nu is. En nooit kwam hij met lege handen terug.

Groot was zijn inzet, bij het organiseren van onze kring gilde dag.

Ook was hij een graag geziene kruisboogschutter, in de regio, op de zondagen, als onze gildebroeders hieraan deelnamen, was hij altijd present.

Als lid van de schietcommissie, deed hij hieraan iedere dinsdag, zijn bijdragen, binnen ons gilde.

Op vrijdag ochtend was Frans altijd aanwezig op ons gildeterrein, om het onderhoud mee te doen.

Nooit was hem iets te veel, ondanks dat hij ook wel eens mopperde, als het niet ging zoals hij dat wilde, maar dat was hij dan ook weer snel vergeten.

Afgelopen maandag ging hij samen met Frans Koolen, naar de vergadering van de Kruisboogschutters in Eindhoven. En met de woorden tot morgen namen ze voor zijn huis afscheid, daarna sloeg het noodlot toe. Frans kwam niet meer thuis.

Frans je was ruim 51 jaar lid van ons gilde en ouderling van ons gilde sinds 2013, daarvoor heb je onderscheidingen ontvangen, goud, zilver, namens onze kring en koninklijk namens hare majesteit.

Maar toch wil ik je vandaag bedanken, voor alles wat je voor ons gilde hebt betekend, je was een gildeman in hart en nieren, een voorbeeld voor velen.

Frans hiervoor Bedankt namens alle gildebroeders en zusters, een goede reis

Rust zacht

Om de foto's van de begrafenis te zien klik hier.

In memoriam Nico Retera

Op dinsdag 21 november 2017 is Nico Retera overleden.

Op maandag 27 november heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden in de parochiekerk te Bergeijk. Tijdens de dienst heeft hoofdman Jan Bloks de volgende woorden gesproken.

 

Ans, Kristian en Dianne, Bjorn, Eva, en Jack

en overige aanwezigen

We zijn hier vandaag bijeen gekomen om als gilde onze gildebroeder Nico op zijn laatste reis te begeleiden.

Ik heb Nico als gildebroeder leren kennen, toen hij nog alles kon en weet nog als de dag van gisteren hoe trots hij was, dat ons gilde zelf een gildeonderkomen ging bouwen. Hij ondersteunde dit met al zijn kennis, waar wij graag gebruik van maakten.

Lang was Nico ziek, maar toen hij negen jaar geleden moest stoppen, door zijn ziekte, als actief gildebroeder was zijn verdriet groot.

Maar ieder jaar weer was hij zo goed en slecht als hij kon op onze Jorisdag. Ook met goed weer kwam hij wel weer eens langs in de Hoek.

Ook was hij terecht boos op mij, dat wij hem niet hadden gevraagd, om van zijn kennis gebruik te maken bij het bouwen van de overkapping vorig jaar. Maar wij wilden hem dat besparen.

Bij de bezoeken die ik aan hem heb gebracht, verloor hij steeds weer meer van zijn krachten. Samen hebben wij het er vaak over gehad, wat een goede verpleegster zijn vrouw Ans was 24 uur per dag.

Wij zijn dan ook geschrokken van het bericht dat je toch nog zo plotseling bent overleden.

Nico ik wil je bedanken voor alles wat je de afgelopen 26 jaar voor ons gilde hebt betekend, wij zullen je als een waardig gildebroeder blijven gedenken

Rust zacht.

Om de foto's van de begrafenis te zien klik hier.