Staatsiefoto van het St.-Jorisgilde Bergeyk 22-4-2017

In memoriam Rens de Haan

Op donderdag 11 oktober 2018 kregen wij het bericht dat onze gildebroeder Rens de Haan was overleden hij is 86 jaar geworden.

Rens werd in april 1991 aangeboond als gildebroeder en was ruim 27 jaar een actief en betrokken gildebroeder. Hij was van 1996-1999 koning en 9 jaar lid van de overheid. Ook is hij trouwe bezoeker van onze activiteiten en club avonden.

De laatste jaren wilde alles niet meer zoals Rens dit wou. Wij hebben als St.- Jorisgilde afscheid genomen van een Friese gildebroeder. Op woensdag 17 oktober is Rens met gilde eer begraven in Bergeijk.

Tijdens de afscheidsdienst in de Hofkerk sprak de hoofdman Jan Bloks de volgende woorden:

Beste Thea kinderen en kleinkinderen. Familie , overige genodigde, gildebroeders en zusters

Wij zijn deze morgen als gilde bijeen gekomen om onze gildebroeder Rens op zijn laatste reis te begeleiden

Het trieste bericht van zijn overlijden bereikte mij op donderdag 11 oktober.

Rens is gedurende 27 jaar gildebroeder van ons gilde geweest, er is nu iets bijzonder binnen ons gilde gebeurd, hij is samen met Nico en Jacques bij ons gilde gekomen en zij hebben ook samen binnen het afgelopen jaar ons gilde verlaten voor hun laatste reis. Ik  hoop dat dit toeval is

Rens was koning van ons gilde van 1996 tot 1999 en zodoende ook 9 jaar lid van de overheid. 

Rens heeft   nog een andere prestatie binnen ons gilde gedaan, want op onze Jorisdag in 2008, in de mis van die ochtend, werd hij gedoopt, deed zijn communie en werd gevormd.

Iets waar wij allemaal jaren over moesten  doen.

Verder was hij een echte Bourgondiër die bekend stond met zijn Franse baret zijn snor en baard. Als hij bij ons gilde was genoot hij van zijn borreltje.

Hij heeft mij ook altijd verteld dat hij een Fries was waar hij trots op was , soms begreep ik dit niet want als hij dan vertelde  waar hij vandaan kwam was dat Noord Holland maar voor hem West-Friesland. Maar afgelopen dagen heb ik van de familie begrepen dat het een echte Fries is.

Rens heeft altijd op zijn manier een steentje bijgedragen aan ons gilde. Hiervoor wil ik hem bedanken namens alle gildebroeders en zusters.

Doe de groeten aan alle gildebroeders en zusters die je tegenkomt aan de overkant

Een goede reis en bedankt.

 

Bedankbericht van de zoon van Rens:

Beste Gildebroeders,

Ik wil jullie danken voor de indrukwekkende ceremonie gisteren voor mijn vader Rens de Haan.

voor mij een afscheid in stijl die ik nooit zal vergeten.

Marc de Haan

Om enige foto's van de begrafenisdienst te zien klik hier.

In memoriam Jacques van Gemert

Op woensdag 26 september 2018 kregen wij het bericht dat onze gildebroeder Jacques van Gemert was overleden. Hij is 79 jaar geworden. 

Jacques werd in april 1991 aangeboond als gildebroeder en was ruim 27 jaar een betrokken en actieve gildebroeder. Van 1999-2002 was hij koning van het St.-Jorisgilde Bergeyk.  

Op dinsdag 2 oktober is hij met gilde-eer gecremeerd in het crematorium te Heeze.

Tijdens de binnenkomst van de genodigden heeft het gilde een erehaag gevormd. Zes gildebroeders droegen de kist met Jacques naar binnen. Gedurende de afscheidsdienst stonden vier vendeldragers opgesteld bij de baar en rechts van hen de hoofdman, de vaandrig en de tamboer. Ook bij het condoleanceboek stonden gildebroeders. Aan het einde van de dienst zorgde een aantal van hen voor het uitdelen van de gedachtenisprentjes.

Er waren diverse sprekers onder wie hoofdman Jan Bloks. Hij sprak de volgende woorden:

Rieky, Kinderen , Kleinkinderen, Familie en overige aanwezigen, gildebroeders en -zusters, 

We zijn hier vanmiddag samengekomen om  onze gildebroeder Jacques te begeleiden op zijn laatste reis. Hij was gedurende 27 jaar gildebroeder.

Jacques was een gildebroeder in hart en nieren, niets voor het gilde was hem teveel. Toen ik hem bij het gilde heb leren kennen, was hij koning en een trotse koning, Gedurende ruim 15 jaar was hij hierdoor lid van onze overheid. Vaak stonden we dan in een vergadering recht tegenover elkaar. We deelden niet altijd dezelfde mening en dat mocht, maar we gingen nadien als echte gildebroeders weer naar huis.

Tijdens de bouw van ons nieuw gildehuis was je altijd aanwezig om hand- en spandiensten te verrichten en ook om je adviezen te geven. Trouw kwam je ook elke vrijdagochtend onze onderhoudsploeg ondersteunen en helpen waar nodig. Je was onze vaste stemmenteller, wanneer er gestemd moest worden binnen ons gilde. Je was de vaste lader van ons luchtdrukgeweer op de laatste zondag van de maand. Dit heb je volgehouden tot twee maanden geleden. Dat was voor jou de laatste zondag bij het gilde.

Toen ik hem 14 dagen geleden opzocht, zei hij tegen mij: “Ik ben er de laatste zondag van deze maand weer.” Maar helaas heb je dit niet meer kunnen waarmaken. Jacques wij zullen je binnen ons gilde altijd blijven herinneren als een voorbeeldig gildebroeder.

Daarom ook namens al onze gildebroeders en –zusters: bedankt voor alles wat je voor ons gilde gedaan en betekend hebt.

Wij wensen je een goed reis en doe onze gildebroeders en -zusters aan de overkant de groeten.

Bedankt

Het afscheid van Jacques werd door de vaandrig en tamboer met de vaandelgroet afgesloten. De hoed en sjerp van Jacques werden door de deken/schrijver van de kist genomen.

Na de dienst kwamen de familie en genodigden bijeen in het gildehuis aan de Hoek 30 te Bergeijk.

Om enige foto's van de crematiedienst te zien klik hier.

In memoriam Annie Roijers

Op maandag 27 augustus 2018 kregen wij het droevige bericht dat onze gildezuster Annie Roijers was overleden. Zij is 77 jaar geworden. Op zaterdag 1 september is Annie gecremeerd.

Tijdens de binnenkomst van Annie en de genodigden in de ruimte waar het afscheid plaatsvond, heeft het gilde een erehaag gevormd. Gedurende de afscheidsdienst stonden vier vendeldragers opgesteld bij de baar. Ook bij het condoleanceboek stonden gildebroeders. Aan het einde van de dienst zorgde een aantal van hen voor het uitdelen van de gedachtenisprentjes.

Er waren diverse sprekers onder wie hoofdman Jan Bloks. Hij sprak de volgende woorden:

“Jan, kinderen en kleinkinderen, gildebroeders en –zusters en overige aanwezigen, Wij zijn hier vandaag bijeengekomen om onze gildezuster Annie Roijers te begeleiden op haar laatste reis. Annie en Jan hadden nog graag enkele jaren samen van hun nieuwe onderkomen willen genieten, maar op maandagavond kwam hier plotseling een einde aan. Groot was dan ook mijn verbazing, toen Jan mij belde met de woorden: “Ik heb slecht nieuws: ons Annie is er niet meer.” Vandaag zijn wij dan ook als St- Jorisgilde hier aanwezig om onze dank te tonen voor alles wat Annie voor ons gilde heeft betekend. Al die jaren dat Jan koning was van ons gilde, heeft zij hem hierbij gesteund en ook tijdens de bouw van ons nieuwe gildehuis, heeft zij vele dagen veel uren thuis alleen moeten zijn. Annie heeft ons gilde altijd naar haar kunnen geholpen. Wij willen haar voor dit alles bedanken. Annie, wij zullen je altijd bij ons gilde blijven herinneren en wensen je een goede reis. Bedankt namens alle gildebroers en zusters"

Na de dienst was er gelegenheid een kopje koffie te drinken in de koffiekamer.

In memoriam Frans van Eijken

Op dinsdag 28 november 2017 is Frans van Eijken na een noodlottig ongeval overleden.

Op maandag  4 december heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden in de parochiekerk te Bergeijk. Tijdens de dienst heeft hoofdman Jan Bloks de volgende woorden gesproken.

Arianne, Hannie, Brutus, Els en  Rian, overige aanwezige

Wij zijn hier vanmorgen samen gekomen rond onze gildebroeder Frans van Eijken, om hem als gilde op zijn laatste reis te begeleiden. Hij verraste ons door zijn plotselinge dood

Binnen ons gilde noemde we Frans vaak onze bouwpastoor en Bedelaar. Niets was hem te veel om op pad te gaan, om ons gildehuis te bouwen, tot wat het nu is. En nooit kwam hij met lege handen terug.

Groot was zijn inzet, bij het organiseren van onze kring gilde dag.

Ook was hij een graag geziene kruisboogschutter, in de regio, op de zondagen, als onze gildebroeders hieraan deelnamen, was hij altijd present.

Als lid van de schietcommissie, deed hij hieraan iedere dinsdag, zijn bijdragen, binnen ons gilde.

Op vrijdag ochtend was Frans altijd aanwezig op ons gildeterrein, om het onderhoud mee te doen.

Nooit was hem iets te veel, ondanks dat hij ook wel eens mopperde, als het niet ging zoals hij dat wilde, maar dat was hij dan ook weer snel vergeten.

Afgelopen maandag ging hij samen met Frans Koolen, naar de vergadering van de Kruisboogschutters in Eindhoven. En met de woorden tot morgen namen ze voor zijn huis afscheid, daarna sloeg het noodlot toe. Frans kwam niet meer thuis.

Frans je was ruim 51 jaar lid van ons gilde en ouderling van ons gilde sinds 2013, daarvoor heb je onderscheidingen ontvangen, goud, zilver, namens onze kring en koninklijk namens hare majesteit.

Maar toch wil ik je vandaag bedanken, voor alles wat je voor ons gilde hebt betekend, je was een gildeman in hart en nieren, een voorbeeld voor velen.

Frans hiervoor Bedankt namens alle gildebroeders en zusters, een goede reis

Rust zacht

Om de foto's van de begrafenis te zien klik hier.

In memoriam Nico Retera

Op dinsdag 21 november 2017 is Nico Retera overleden.

Op maandag 27 november heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden in de parochiekerk te Bergeijk. Tijdens de dienst heeft hoofdman Jan Bloks de volgende woorden gesproken.

 

Ans, Kristian en Dianne, Bjorn, Eva, en Jack

en overige aanwezigen

We zijn hier vandaag bijeen gekomen om als gilde onze gildebroeder Nico op zijn laatste reis te begeleiden.

Ik heb Nico als gildebroeder leren kennen, toen hij nog alles kon en weet nog als de dag van gisteren hoe trots hij was, dat ons gilde zelf een gildeonderkomen ging bouwen. Hij ondersteunde dit met al zijn kennis, waar wij graag gebruik van maakten.

Lang was Nico ziek, maar toen hij negen jaar geleden moest stoppen, door zijn ziekte, als actief gildebroeder was zijn verdriet groot.

Maar ieder jaar weer was hij zo goed en slecht als hij kon op onze Jorisdag. Ook met goed weer kwam hij wel weer eens langs in de Hoek.

Ook was hij terecht boos op mij, dat wij hem niet hadden gevraagd, om van zijn kennis gebruik te maken bij het bouwen van de overkapping vorig jaar. Maar wij wilden hem dat besparen.

Bij de bezoeken die ik aan hem heb gebracht, verloor hij steeds weer meer van zijn krachten. Samen hebben wij het er vaak over gehad, wat een goede verpleegster zijn vrouw Ans was 24 uur per dag.

Wij zijn dan ook geschrokken van het bericht dat je toch nog zo plotseling bent overleden.

Nico ik wil je bedanken voor alles wat je de afgelopen 26 jaar voor ons gilde hebt betekend, wij zullen je als een waardig gildebroeder blijven gedenken

Rust zacht.

Om de foto's van de begrafenis te zien klik hier.

In memoriam Daan Gielen

Op 30 december 2016 is Daan Gielen overleden. 

Op donderdag 5 januari heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden in de parochiekerk te Bergeijk. Tijdens de dienst heeft hoofdman Jan Bloks de volgende woorden gesproken.

Beste familie Gielen en familie van der Burgt, gildebroeders/zusters en overige aanwezigen, 

Wij zijn hier vandaag als gilde aanwezig om onze dierbare gildebroeder Daan Gielen te begeleiden bij zijn laatste reis.

Daan werd in april 1983 gildebroeder van ons gilde. Hij bekleedde binnen ons gilde verschillende functies, zoals vaandrig en lid van de overheid. Tevens was hij mede oprichter van de commissie representatie, waardoor hij veel geschiedenis heeft geschreven en veel wist over het gilde. Hierdoor zette hij ons gilde letterlijk op de kaart.

Veel herinneringen aan Daan zullen binnen ons gilde voor altijd worden bewaard.

Elk jaar met de nieuwjaarsbijeenkomst kwam er een sierlijk geschreven gedicht van hem en Nelly bij ons aan.

Toen bijna 4 jaar geleden Nelly plotseling overleed raakte Daan erg van streek en was nooit meer de Daan die wij kende. Al vrij snel moest voor hem een andere woomomgeving worden gezocht en kwam Daan in Oss terecht in het Sebeliuspark. Daar werd hij liefdevol verzorgd.

Als we hem daar gingen opzoeken, had hij het altijd over zijn geliefde tijd met Nelly en zijn gilde, in “zijn” mooie Bergeijk. Dit was voor hem een groot verlies.

Groot is dan ook nu ons verdriet om Daan te moeten missen als gildebroeder, maar blij voor Daan dat hij nu weer herenigd wordt met zijn grote liefde Nelly.

Daan voor dit alles namens ons gilde bedankt en een goede reis.

Om de foto's van de begrafenis te zien klik hier.

 

Overlijden Jan van Eijndhoven

Op zondag 21-04-2013 bereikte ons het droevige nieuws dat ons erelid priester Jan van Eijndhoven was overleden in Eindhoven.

Op 15 mei 2010 verzorgde hij samen met Bisschop A.Hurkmans en Pastoor A.Penne de Eucharistieviering i.v.m. de opening van ons gildehuis. Verder ging hij enkele malen voor tijdens de H.Mis met St.-Jorisdag. Via Jan van Eijndhoven ontving ons gilde ook bijdragen uit het Paul de Gruijterfonds, waarvan hij vele jaren penningmeester was. Na het overlijden van zijn huishoudster Marietje in 2011, ging het slechter met hem. Zijn verhuizing van Eersel naar Den Bosch bracht hier helaas geen verandering in. In 2012 vierde hij nog wel zijn 60-jarig priesterjubileum. In dit jubileumjaar nam hij zijn familie mee op een cruise naar Noorwegen.

Jan van Eijndhoven is ondermeer directeur geweest van het R.K. Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, priester van het Bisdom ´s-Hertogenbosch, erekanunnik en Officier in de orde van Oranje-Nassau. De uitvaartdienst vond plaats in de Kathedrale Basiliek St.-Jan te ´s-Hertogenbosch op zaterdag 27-04-2013, waarna de begrafenis plaats vond in Netersel, zijn geboorteplaats. Zowel bij de avondmis, uitvaartdienst en begrafenis, waren gildebroeders van het St-Jorisgilde aanwezig, evenals het gilde van Netersel.

 

In memoriam Nelly Gielen-van der Burgt

Op maandag 4 maart 2013 ontvingen we het bericht dat onze gildezuster Nelly op 1 maart plotseling was overleden.

Wij weten met ons allen wat Nelly voor Daan betekende. Nelly was de vrouw die altijd achter de schermen meewerkte en voor Daan de steun en toeverlaat.

Elk jaar opnieuw konden wij bij onze nieuwjaarsbijeenkomst  rekenen op een schitterend gedicht, dat paste bij de tijd van Nelly en Daan, Wij zullen dat missen. Zo zullen wij haar binnen het Gilde blijven gedenken.

 

Gedachtenisprentje

In liefde en dankbaarheid gedenken we     

Nelly Gielen-van der Burgt

Geboren te Schaijk, 23 juni 1933

Overleden te Bergeijk, 1 maart 2013

echtgenote van

 Daan Gielen

Enkele maanden voor we het gouden huwelijk van Nelly en Daan zouden vieren is Nelly plots van ons heengegaan.

Altijd gezond, altijd goed vooruit gekund, heeft deze mooie vrouw ons verlaten zoals zovelen die haar voorgingen en ons dierbaar zijn.

Kinderen mocht ze niet krijgen, maar de band die ze met Daan beleefde was er niet minder om. Altijd samen opgetrokken en onder hetzelfde dak geleefd in de Herikstraat. Zij de tuin en haar spulletjes en Daan de zijne.

Vriendelijk, hartelijk, godsdienstig en strikt in haar zaken is ze steeds geweest. Graag was ze samen met Daan van ons heengegaan, maar nu moet toch ieder van hen even alleen, dankend voor de vele, mooie jaren.

'Al het levende is zinnig,

hoe onbegrepen 't ook mag zijn.

Of het blij is, droef of innig,

of het onrust is of pijn.

Zinnig is ons hopen, ook al is het

als de kleinste bloem in 't gras.

Daarom zou het onzin wezen

als de dood onzinnig was.'

Dankbaar voor uw vriendschap, steun en blijken van medeleven.

 

Daan Gielen

In memoriam Piet van Gerwen

Op 23 december 2012 kregen wij het bericht dat onze Gildebroeder Piet van Gerwen was overleden hij is 83 jaar geworden. Op donderdag 27 december heeft de uitvaartmis met Gilde-eer plaatsgevonden en is hij daarna begraven op het parochiekerkhof te Bergeijk.

Piet werd in april 1980 aangeboond als gildebroeder en was ruim 32 jaar een actief en betrokken gildebroeder. Hij was gedurende 3 jaar de trotse koning en 9 jaar lid van de overheid. Ook was hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bij de bouw van ons nieuw Gildehuis was hij zeer betrokken en leverde de hand en span diensten die hij kon. Hij was er trots op dat wij dit in broederschap tot stand hebben gebracht.

Hij behoorde ook elke vrijdag tot de werkploeg. Ook is hij trouwe bezoeker van onze activiteiten en club avonden.

En wat was hij inwendig trots dat zijn zoon Henk in april 2010 werd aangeboond.

Het laatste jaar wilde alles niet meer zoals Piet dit wou, hij werd begin december opgenomen in het ziekenhuis waar hij op 23 december is overleden.

Wij hebben als St.- Jorisgilde afscheid van een gildebroeder in hart en nieren genomen, wij zullen hem dan ook binnen het gilde blijven herdenken als onze ouderling en verteller.

Veel sterkte wensen wij Gonda kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij dit verlies