Gilden nemen afscheid van burgemeester Driek van der Vondervoort

Op zondag 20 december hebben de gilden van Bergeijk en het Gilde St.-Agatha Boekel het afscheid van Driek van de Vondervoort, de burgemeester van Bergeijk,  opgeluisterd.  Het Gilde St.-Agatha Boekel was bij de opluistering aanwezig, omdat hij daarvan Ere-Overdeken is.

Tijdens een prachtige, zachte winterdag - het leek wel lente - verzamelden de gildes zich bij het gildehuis van het Gilde van het H. Sacrament aan de Riethovensedijk en stelden zich daar op voor vertrek naar het evenemententerrein bij het Cultureel Centrum De Kattendans. 

De zes gilden vormden een kleurrijke optocht en trokken met de tamboers en bazuinblazers voorop door het Patersbos naar het evenemententerrein, waar zij zich opstelden voor de traditionele opmars. Bij het verschijnen van de burgemeester met zijn echtgenote werd het bevel voor de massale opmars gegeven en zette de kleurrijke massa gildebroeders zich in beweging. Na het stopteken traden de hoofdlieden naar voren en begroetten de burgemeester en zijn echtgenote. Daarna werd door de vaandrig van het St.-Jorisgilde Bergeyk de vaandelgroet met trouw aan het wereldse gezag opgedragen.

Vervolgens sprak de hoofdman van het St.-Jorisgilde, Jan Bloks, de burgemeester toe en bedankte hem voor de geweldige samenwerking die de gilden in zijn achtjarig burgemeesterschap hebben ondervonden. Daarna werd hij gehuldigd als Beschermheer  van de vijf Bergeijkse gilden. Dat werd bevestigd door het ophangen van de bijbehorende sjerp.

Na dat ceremonieel bedankte de burgemeester de gilden voor hetgeen zij hadden gedaan voor het uitdragen van de eeuwenoude traditie als cultureel erfgoed. Hij benadrukte ook de bindingsfactor van het uitdragen en onderhouden van de cultuur door te stellen dat een gemeenschap zonder cultuur vervalt tot niets.

Nadat de nog steeds in functie zijnde burgemeester Van der Vondervoort zijn dankwoord had uitgesproken werden de gildebroeders en zusters uitgenodigd om in De Kattendans een glaasje op dit afscheid te drinken. In De Kattendans gaf de Koninklijke Harmonie Echo van de Kempen een serenade. Hierna begon het handen schudden..

De gildes kunnen terugkijken op een waardig afscheidsceremonieel aan onze burgemeester.

Wanneer u hier klikt ziet u hierover een filmpje 

Op 8 januari 2016 zullen de gildes uit Bergeijk de nieuwe burgemeester van Bergeijk. mevrouw Callewaert, welkom heten.

Kringgildedag 2015 op 7 juni te Bergeijk

Kringgildedag

De kringgildedag is een jaarlijkse terugkerende ontmoeting van schuttersgilden uit een bepaalde regio. Het Sint-Jorisgilde Bergeyk is verenigd in de bond van schutters gilden van Kring Kempenland samen met 52 andere gilde uit de regio Eindhoven, van Son tot Borkel en Schaft en van Mierlo tot Reusel. Tijdens deze kringgildedag strijden de gildebroeders en gildezusters in verschillende wedstrijden zoals trommen, bazuinblazen, vendelen, standaardrijden en schieten. Ook is er op deze dag een tentoonstelling van verschillende gilde-attributen. Hoogtepunt tijdens deze dag is ongetwijfeld de optocht van de 52 gildes, gevolgd door de massale opmars op het feestterrein.

Gebruikelijk voor deze dag is om een thema te kiezen, de kringgildedga 2015 had als thema:

"DE JEUGD HOOG IN HET VAANDEL"

 

De kringgildedag 2015 werd georganiseerd door het Sint Jorisgilde Bergeyk en werd zondag 7 juni 2015 gehouden op een terrein van ca. 9 Ha in de buurt van het industrieterrein  de Waterlaat.

Het feest met de 50 deelnemende gildes van Kring Kempenland, de basisscholen van Bergeijk en de vele bezoekers is een grandioos feest geworden op een stralende zomerse dag. Het St. Jorisgilde kijkt hier met trots op terug. Met veel dank aan alle gildebroeders, de sponsoren, de vele vrijwilligers, het gemeentebestuur en allen die een bijdrage leverden om deze feestdag te laten slagen.

De website "Kringgildedag Kempenland 2015" is per 13-5-2016 van het internet gehaald, totaal zijn hierop 80.229 bezoeken op geregistreerd. 

Voor een kleine impressie over deze kringgildedag klik hier

 

Frans Jansen en het Hofhuis

Elke morgen rond 8 uur gaat de bel op Hofloop 2.

“Goedemorgen met Frans Jansen.”

De deur wordt geopend en er komt een gezellige man binnen, die de bewoners die al wakker zijn, vrolijk een goeiedag wenst. Hij gaat door de tuindeur naar buiten en loopt door de tuin naar het kippenhok.

Eerst controleert hij of alle drie de kippen er nog zijn en vervolgens kijkt hij of er nog voer in de bak zit. De kippen krijgen schoon water en de ren wordt keurig aangeharkt. Nog even in de legnest kijken of er misschien een vers eitje ligt. Dan nog nakijken of er voer bijbesteld moet worden, zo ja dan geeft hij dat netjes door aan de dienstdoende zuster.

In de zomer heeft Frans zelfs nog tijd om het terras netjes te houden en één keer in de week alle stoelen en banken in de tuin schoon te maken met een doek of borstel, zodat de mensen niet op een vieze stoel hoeven te zitten.

Als er in het najaar te veel bladeren door de tuin waaien, ruimt Frans deze ook op.

Als alle karweitjes klaar zijn komt Frans naar binnen en drinkt nog vaak gezellig een kop koffie mee met de mensen die in de huiskamer zijn. Dan wenst hij iedereen nog een fijne dag en gaat vervolgens weer naar huis.

Wat zijn wij blij met een vrijwilliger zoals Frans.

 Personeel Hofloop 2, Hofhuys Bergeijk

Succesvol jubileumweekeind St. Jorisgilde Bergeyk

De viering van het 550 jarig bestaan van het St.Jorisgilde in het weekend van 25 en 26 mei 2013 is een groot succes geworden. De weersvooruitzichten zagen er niet al te best uit, maar de regen is achterwegen gebleven. Vooral op zaterdag deed de zon haar best het kleurrijk schouwspel nog meer glans te geven. Tijdens de open dag op zaterdag 25 mei kon het talrijke publiek kennismaken met het St.Jorisgilde. In het gildehuis was een mooie tentoonstelling ingericht en buiten kon er met de kruisboog geschoten worden, terwijl in de schietruimte het luchtgeweer uitgeprobeerd kon worden. De jeugd vermaakte zich prima met de diverse spelen welke zowel binnen als buiten opgesteld stonden.

Om 16.00uur vond er door het St.Jorisgilde en de gilden van de naburige dorpen de massale opmars plaats, gevolgd door een vendelhulde. De tamboers, bazuinblazers en vendeliers lieten de aanwezigen genieten van een kleurrijk, muzikaal en behendig gebeuren. Deze dag werd afgesloten met een vrolijke serenade door de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen.

 

St. Jorisgilde Bergeyk schenkt kippenhok aan de PG afdeling van t’Hofhuys te Bergeijk

Op zaterdag 5 mei 2012 wordt met enige feestelijkheden door het St. Jorisgilde Bergeyk een kippenhok met ren en kippen aan de PG afdeling van de RSZK t’Hofhuys te Bergeijk aangeboden.

Het plan hiervoor is in samenspraak met initiator Patricia Heesters van t’Hofhuys en Oane Bierma van het St. Jorisgilde Bergeyk ontstaan. Doel was om een herkenbaar object van “vroeger thuis” in de tuin van de PG afdeling van t’Hofhuys op te stellen die de bewoners moeten uitnodigen dat te bekijken en te bezoeken.

De keuze viel op een kippenhok met bijbehorende ren, voorzien van kippen, en het geheel in de tuin van de PG afdeling te plaatsen op een zodanige plaats dat vanuit het gebouw de bewoners hierop zicht hebben.

Als ontwerper en maker van dat geheel werd Jan Bekkers van het St. Jorisgilde Bergeyk hiervoor ingeschakeld. De Boerenbond sponsorde de benodigde materialen en het kippenhok met ren kon werkelijkheid worden. Maar dat was nog niet voldoende, ook de tuin moest anders aangekleed worden. Hiervoor werd Hans van der Heijden gevraagd om de beplanting om de toekomstige ren aan te passen en Guus van Monfort leverde fruitbomen om het geheel compleet te maken. Toen nog de kippen, ook geen probleem Frans Lepelaars schonk de kippen en op uitdrukkelijk verzoek zonder luidruchtige haan.

Het aanbieden van het kippenhok zal op 5 mei door het St. Jorisgilde Bergeyk in vol tenue om ca. 14:00 uur plaatsvinden met een vendelgroet en toespraakje van de hoofdman. Tevens zal een gildeschild op het kippenhok onthuld worden met aansluitend een ludiek gebeuren.

Daarna zullen de bewoners van de PG afdeling van t’Hofhuys met familie en verdere aanwezigen op koffie met wafels worden getrakteerd. Het geheel zal omgeven worden met kraampjes met onder anderen balgooien, wafels bakken en het graveren van gildeschildjes.

Het St. Jorisgilde Bergeyk hoopt hiermee de bewoners van de PG afdeling te plezieren met een leuk object van vroeger.