Schietterein St. Jorisgilde Bergeyk

Vrije schietboogwedstrijd bij het St. -Jorisgilde Bergeyk

Harry van Berkel kampioen personeel schietenl

Op zondag 11 augustus 2019 vond de jaarlijkse vrije kruisboogwedstrijd plaats tussen de kruisboogschutters van gilden uit de Kempen en omgeving.

Op deze zondagmorgen waren de schietcommissie en de mensen van de keuken om half acht aanwezig om alle voorbereidingen te treffen die nodig waren voor de aanvang van de schietwedstrijd.

Het weer was goed: een beetje wind, zo nu en dan wat zon en een prima temperatuur om met de kruisboog te schieten.

Het schieten vond plaats op vier schietbomen met een hoogte van 12.5 meter met daarbovenop een schijfje van 7 cm. Op elke boom moest 5 maal uit de vrije hand worden geschoten, in totaal 20 schoten per schutter.

Er meldden zich totaal 94 schutters die de gehele dag bezig waren om voor het kampioenschap te strijden.

Zoals gewoonlijk meldden de eerste schutters zich om 08:00 uur en al snel waren de eerste 3 schutters aan het schieten. Het werd een zeer geanimeerde bijeenkomst van de verschillende gildeleden met hun aanhang.

Na de eerste ronde waren er 10 deelnemers over met de maximale 20 treffers op de vier schietmasten.

Verdere resultaten:

  • 15 schutters met 19 treffers
  • 14 schutters met 18 treffers
  •  7 schutters met 17 treffers
  • 12 schutters met 16 treffers
  • Rest, de schutters met 15 en minder treffers

Thomas kampioen kruisboogschieten

Om half vijf begon het afkampen van de twintigers (het Personeel schieten). Na vele schoten profileerde zich een winnaar: Harry van Berkel van het St.-Jorisgilde uit Diessen (foto boven).

Tot slot schoten 10 deelnemers om het Kampioenschap. Dit ging in dezelfde volgorde als bij het Personeel schieten. Winnaar hiervan werd Thomas van het St.-Jorisgilde uit Oirschot (foto onder) die met een mooi traditioneel vleespakket naar huis kon.

Het was een zeer geslaagde dag met een compliment voor de schietcommissie van het St.-Jorisgilde Bergeyk, voor de organisatie en voor de keuken waar gezorgd werd voor de hapjes en drankjes.

Kermiskoning-schieten 2019

Kermiskoning-schieten bij het St.-Jorisgilde Bergeyk

Traditioneel werd tijdens Bergeijks kermis het Kermis koningschieten op maandag 7 juli 2019 bij het St.-Jorisgilde gehouden. Hierbij wordt met de kruisboog geschoten op de aangepaste kermis koningsvogel, die op een 12,5 meter hoge schietmast is bevestigd. Iedere gildebroeder kan aan deze wedstrijd deelnemen. Degene die het laatste stuk van de koningsvogel afschiet, is de kermiskoning.

Bij deze wedstrijd deden 10 gildebroeders hun best om de koningsvogel neer te halen.

Na een spannende wedstrijd, schoot Gerard van Oirschot met het 13e schot het laatste stuk van de vogel eraf. Daardoor is hij nu Kermiskoning 2018.

Het was een stralende dag die werd afgesloten met een prima verzorgde barbecue waar de twee gildebroeders, Ties Antonis en Henk Toonen, jaarlijks veel energie in steken! 

Tijdens de barbecue werd Gerard van Oirschot door de hoofdman Jan Bloks gehuldigd als Kermiskoning 2019 en mocht het bijbehorende certificaat in ontvangst nemen.

Gerard is nu voor de tweede keer Kermiskoning geworden. Dit geeft meer dan voldoende aan wat voor schutterskwaliteiten hij heeft.

2 juni Kringgildedag te Nuenen

77e Kringgildedag op 2-6-2019 te Nuenen

De kringgildedag is een jaarlijkse terugkerende ontmoeting van schuttersgilden uit een bepaalde regio. Het Sint-Jorisgilde Bergeyk is verenigd in de bond van schutters gilden van Kring Kempenland samen met 54 andere gilde uit de regio Eindhoven, van Son tot Borkel en Schaft en van Mierlo tot Reusel. Tijdens deze kringgildedag strijden de gildebroeders en gildezusters in verschillende wedstrijden zoals trommen, bazuinblazen, vendelen, standaardrijden en schieten. Ook is er op deze dag een tentoonstelling van verschillende gilde-attributen. Hoogtepunt tijdens deze dag is ongetwijfeld de optocht van de ca. 54 gildes gevold door de massale opmars.

Op 2 juni 2019 werd door het Heilig Kruisgilde te Gerwen de 77e Kringgildedag Kempenland georganiseerd. De kringgildedag werd gehouden op een terrein grenzend aan de plaats van de historische windmolen de Roosdonck te Nuenen.

Gebruikelijk voor deze dag is om een thema te kiezen, de kringgildedga 2019 had als thema “775 jaar Voorgaan in Traditie”. Aan deze kringgildedag namen 54 gilden deel van kring Kempenland en twee Duitse gastgilden het Burgerschutzengesellschaft uit Amsbergen en het BSV “Gut Schuss” uit Essen Fischlaken. Het programma begon traditioneel met een openluchtmis, vernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk gezag, de koffietafel in de open lucht en het aanbieden van de erewijn door de gemeente Nuenen. Het programma werd voortgezet door de optocht die door een deel van Nuenen leidde gevolgd door de massale opmars op het feestterrein. Om twee uur begonnen de wedstrijden en de opening van de tentoonstelling onder een stralende zomerse dag waarbij de temperatuur opliep tot 32 graden.

Na de verschillende prijsuitreikingen werd de Kringgildedag om ca. 18:30 uur afgesloten.

Wilt u via foto’s deze dag nog eens bekijken klik hier

Ook is er een film gemaakt over deze dag, om deze te zien klik hier

Een filmpje over de massale opmars klik hier

Viering St.-Jorisdag 13 april 2019

Op zaterdag 13 april heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk haar Jorisdag gevierd: een dag met veel gildeactiviteiten.

Zoals gewoonlijk vertrok het gilde van het gildeterrein naar de Hofkerk voor de H. Mis die, werd opgedragen door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo. Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag met het vaandel bevestigd.

Daarna ging het gilde naar De Gouden Leeuw waar onder het genot van koffie met gebak de jaarlijkse officiële punten van het gilde aan de orde kwamen.

Hoofdman Jan Bloks heette iedereen van harte welkom en nodigde de gildeleden uit voor het traditioneel aanbonen van kandidaatleden.  Aangeboond werden het nieuwe lid Janus Hendriks en kandidaatlid Laurens van Kromwijk.

Aansluitend was er de bevestiging van de kandidaatleden Jan en Gerard Verrijt en Freek van Montfort en ontvingen zij hun certificaat. Ook pastoor Luc Buyens werd officieel als Gildeheer bevestigd en ontving het certificaat hiervoor.

Na deze huldigingen vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd.

Terug in De Gouden Leeuw hebben de gildeleden hun middagmaal genuttigd en vervolgens zijn zij marcherend naar het gildeterrein aan de Hoek 30 gegaan.

Omdat er dit jaar geen koning werd geschoten het weer aan de koude kant was werd er met het luchtgeweer op puist (houten blokje) geschoten voor de titel Dagkoning 2019. Daaraan namen een twintigtal schutters deel. Na een spammemd duel won Nel Verhees en werd Dagkoningin 2019.

Daarna was het woord aan de vice voorzitter van Kring Kempenland Roland van Hooff. Hij vroeg Hein van de Grinten en zijn vrouw Riny naar voren te komen en begon een lofbetuiging over de inspanningen en inzet die Hein als hoofdman van het St. Jorisgilde Bergeyk heeft gedaan. Daarom is besloten om hem te huldigden voor zijn 18 jarige functie van hoofdman van het St. Jorisgilde Bergeyk en zijn 7 jarige functie als erehoofdman, tezamen 25 jaar. Hem werd de zilveren erespeld aangeboden en zijn vrouw Rikie werd vereerd met een mooie bos bloemen.

Aansluitend vond de huldiging van de diverse schietkampioenen van 2019 plaats.

Gerard van Oirschot werd evenals de twee jaren daarvoor kampioenschutter van de wintercompetitie 2018-2019 en kreeg hiervoor de wisselbeker.

2e werd Frans Koolen

3e werd Pierre Kennis

4e werd Harrie Theuws

Marjan van Oirschot werd bij de vrouwen eerste bij het luchtgeweer schieten ook zij kreeg een wisselbeker maar deze kon helaas door afwezigheid niet aan haar worden uitgereikt. Op dinsdag 16 april overhandigde Frans Koolen (Voorzitter schietcommissie) alsnog de wisselbeker aan Marjan van Oirschot.

2e werd Nel Verhees

3e werd Sjaan Koolen

Frans Koolen werd eerste bij het maandelijks schieten op de laatste zondag van de maand met het luchtgeweer op de wip en kreeg hiervoor de bijbehorende wisselbeker.

2e werd Henk Toonen

3e werd Gerard Verrijt

4e werd Gerard van Oirschot

Nel Verhees werd gehuldigd als Dagkoningin 2019 tijdens de Jorisdag op 13 april 2019 en kreeg hiervoor het bijbehorend certificaat uitgereikt.

Deze drukke dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een door de feestcommissie georganiseerde loterij.

Wilt u meer foto's van deze dag zien klik hier.

St.-Jorisgilde Bergeyk en de “kinderboerderij”

U zult zich afvragen welk verband is er tussen het St.-Jorisgilde en de kinderboerderij. Het antwoord daarop laat zich verklaren door de volgende opstelling van het St.-Jorisgilde Bergeyk. Het gilde - dat officieel aangemerkt is als cultureel erfgoed - heeft tot doel dat erfgoed te bewaren en over te dragen aan de volgende generaties.

Naast het behoud en de overdracht van  deze traditionele waarde probeert het gilde een maatschappelijke plaats in te nemen in de Bergeijks gemeenschap.

Hierin schuilt het verband tussen de verschillende activiteiten o.a. die met betrekking tot de kinderboerderij en het St.-Jorisgilde Bergeyk.

Naast de diverse traditionele gildeactiviteiten heeft het gilde voor het Hofhuys een aantal  projecten gerealiseerd in de vorm van het plaatsen van een kippenhok met omheinde kippenren, een tuinhuis en een overdekte plaats om te zitten. Gildebroeder Frans Jansen gaat daar nu dagelijks naartoe om de kippen te voeren, de eieren rapen en het kippenonderkomen schoon te maken. Verder doet hij allerlei klusjes in en om het Hofhuys.

Ook helpt hij mee als de inwoners van het Hofhuys met de rolstoel een uitje hebben naar het dorp.

Een aantal keren per jaar komen er op woensdagmorgen basisschoolleerlingen van groep 6-7- en 8 naar het gildehuis aan de Hoek. Ze krijgen dan uitleg over het gilde en de gildeattributen en maken  daadwerkelijk kennis met de traditionele gildeactiviteiten: ze mogen daar trommelen, schieten en schildjes graveren. Samen met het lespakket “Doar hedde de guld” past dit alles in de geschiedenislessen over de Middeleeuwen.

Binnen de plaats van het gilde in de Bergeijkse gemeenschap zijn nu twee zeer actieve gildebroeders, Jan Bekkers en Oane Bierma, vrijwilliger voor het verzorgen van de dieren en van het onderkomen van de kinderboerderij. Ook zij leveren op deze manier een maatschappelijke bijdrage. Zij dragen dan ook met trots de bodywarmers waarop het embleem van het St. Jorisgilde Bergeyk is aangebracht.

Naast deze twee gildebroeders neemt nog een twaalftal vrijwilligers deel aan de verzorging. De leiding ligt in de handen Thea Cleven. Zij zou graag zien dat er nog meer mensen zouden komen om te helpen. Het is echt de moeite waard om deze mooie veestapel met zijn fantastisch onderkomen aan de Kerkstraat voor ouders en kinderen in een goede staat te houden.

U bent dan ook van harte welkom op deze kinderboerderij.

Daarnaast bent u ook elke dinsdagavond vanaf 19:30 uur welkom bij het St. Jorisgilde Bergeyk. U kunt dan zelf - onder het genot van een kop koffie - kennismaken met het gilde en deelnemen aan het schieten met de luchtbuks.

Het gildeonderkomen bevindt zich aan de Hoek 30.