Koningschieten Gilde Groot Bergeijk

Op zondag 18 september vond het traditionele Koningschieten van de vijf Gilden van Groot Bergeijk plaats. Zowel de organisatie als de plaats waar dat gebeurde lag in handen van het St. Jorisgilde Bergeyk op het gildeterrein van het St. Jorisgilde Bergeyk Hoek 30.

De opzet is om Het Koningschieten GGB naast de gilden toegankelijk te maken voor de inwoners en jeugd van Bergeijk. Daarom wordt er voor de inwoners een schietwedstrijd met het luchtgeweer georganiseerd waar geschoten wordt voor het Burgerkoningschap van Bergeijk 2016. De jeugd (basisschoolleerlingen) wordt bij deze gildetraditie betrokken door een afkamping met het luchtgeweer door vooraf geselecteerde jeugdschutters. De selectie van de kinderen zijn gebaseerd op de resultaten van het schieten bij het St. Jorisgilde Bergeyk, tijdens de schoolbezoekdagen in 2016. Er werd gekampt om de titel “Jeugdkoning of Jeugdkoningin 2016 van groot Bergeijk” Ook waren een aantal evenementen voor deze middag opgezet om bezoekers en deelnemers te vermaken en niet te vergeten de terrassen voor een hapje en een drankje.

Om 12:00 oor begon het festijn met de optocht van de vijf gilden door een gedeelte van Bergeijk. Bij terugkomst op het feestterrein volgde de massale opmars en vendelgroet. Aansluitend werd het de dag geopend met een openingswoord door de Hoofdman van het St Jorisgilde, Burgemeester Callewaert en onze Beschermheer Driek v.d.Vondervoort.

Daarna begonnen de schietwedstrijden in de verschillende geledingen die gevolgd werden door de gildebroeders en-zusters en de bezoekers. Burgemeester Callewaert moest het eerste schot met de kruisboog lossen op de koningsvogel. Ook de oud burgemeester Driek van der Vervoort liet zich niet onbetuigd en schoot mee met het luchtgeweer.

Uiteindelijk werden de Koningen 2016 bekendgemaakt en vond de huldiging plaats dei verricht werd door de Hoofdman Jan Bloks en de Wethouder Mathijs Kuijken. Gildekoning 2016 van de vijf gilden van Bergeijk werd Frans Koolen, Burgerkoning 2016 werd Rick Schampers en de Jeugdkoningin 2016 werd Delano Verhest. Het Gaaischieten werd gewonnen door Harrie Theuws.

Hoofdman Jan Bloks en stuurgroep voorzitter Henk Vrenken konden tevreden terugblikken op een geslaagd evenement.

 

Foto’s van deze dag kunt u bekijken door op deze link te drukken. 

  • Jeugdschutters voor het afkampen

  • Jeugdkoningin Delano Verhest

  • Gildekoning Groot Bergeijk Frans Koolen

Regionaal schieten op 17 juli 2016 bij het St. Jorisgilde Bergeyk

Kring kruisboogschieten bij het St.-Jorisgilde Bergeyk

Op zondag 17 juli 2016 werd een van de zeven kringwedstrijden met de kruisboog gehouden op het mooie schietterrein aan de Hoek 30 bij het St.-Jorisgilde Bergeyk.

Normaal vangt deze kringwedstrijd om 09:00 uur aan maar de eerste enthousiaste schutters melden zich al om 07:30 uur aan. Dat deze wedstrijd in Bergeijk in trek is bij de kruisboogschutters, blijkt wel uit de meer dan 100 deelnemers uit de Kring Kempenland die met elkaar streden voor de beste prestatie.

Voor het eerst werd door alle schutters, ongeacht hun klassement, geschoten op de vier masten met elk een schijfje van 7 cm. De bedoeling hiervan was om een hoge doorloop snelheid van de schutters te realiseren.

Om 07.45uur waren de eerste schutters al ingeschreven. Mede door de goede weersomstandigheden hebben veel schutters een hoge score behaald.

De winnaars bij het afkampen van de A en B klasse werden:

  • A-klasse Paul Hoeks van het Cecilia gilde uit Veldhoven, de huldiging werd verricht door Frans Koolen voorzitter van de schietcommissie van het St. Jorisgilde Bergeyk
  • B-klasse Frans Koolen van het St. Jorisgilde Bergeyk de huldiging werd verricht door Gerard Heesterbeek

Het St.-Jorisgilde Bergeyk, met 10 schutters op het totaal van 112 deelnemers was goed vertegenwoordigd. De schietcommissie van het gilde kan met veel voldoening terug kijken op een drukke maar heel gezellige kruisboog schietdag en wil hierbij nogmaals iedereen bedanken voor de inzet op deze geweldige zondag.

  • Het schietterrein van het St. Jorisgilde Bergeyk

  • Winnaar A-klasse

  • Winnaar B-klasse

Kermis koningsschieten 2016

Kermis koningsschieten bij het St. -Jorisgilde Bergeyk

Op 11 juli 2016 werd tijdens de Bergeijkse kermis werd het traditionele koningsschieten bij het St.-Jorisgilde gehouden. Hierbij wordt met de kruisboog geschoten op de koningsvogel die op een 12,5 meter hoge schietmast is bevestigd. Iedere gildebroeder kan hieraan meedoen en degene die het laatste stuk van de koningsvogel eraf schiet wordt de kermiskoning. Na een spannende wedstrijd schoot Henk van Gerwen met het 54e schot het laatste stuk van de vogel eraf en werd daardoor Kermiskoning 2016.

Het was een stralende dag waarop Henk van Gerwen tijdens de jaarlijkse BBQ door de hoofdman Jan Bloks werd gehuldigd als Kermiskoning 2016.

Bouwen van terrasoverkapping

Terrasoverkapping

Een lang gekoesterde wens wordt nu gerealiseerd een overkapping over het buitenterras in het verlengde van het gildehuis. Met veel enthousiasme hebben verschillende gildebroeders het karwei aan gepakt en het resultaat mag er zijn.

De glaspanelen en de glazen schuifdeuren zijn geplaatst nu kunnen we volop genieten van deze prachtige laten we zeggen “zonnekamer”. 

Zo begon het, de gaten voor de liggers zijn uitgehakt.

De liggers en dakbalken worden in snel tempo gemonteerd

De terrasoverkapping is gelegd nu de rest nog

Het plafond is afgewerkt nu nog de dichte zijwand.

De glazen ramen zijn geplaatst

St. Jorisgilde schenkt bankjes aan het 't Hofhuys

De herinneringsplaatjes worden op de bankjes bevestigd

Enkele jaren geleden heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk een kippenren en -nachtverblijf met kippen aan de bewoners van ‘t Hofhuys geschonken. Dit alles wordt dagelijks keurig onderhouden door gildebroeder Frans Jansen.

Als vervolg hierop kwamen enkele gildebroeders met het idee bankjes te plaatsen in de kerststal bij ‘t Hofhuys. Die staat buiten de kerstdagen leeg, maar op die manier zouden de bewoners ook bij wat minder goed weer buiten kunnen zitten. Bij erg zonnig weer kunnen ze er de schaduw opzoeken.

Zaterdag 28 mei was het zover. Onder grote belangstelling van familieleden, verzorgend personeel en bewoners van ‘t Hofhuys vond de officiële overdracht plaats.

Na ontvangst met koffie en cake konden de overheid van het St.-Jorisgilde Bergeyk en de ontwerpers en makers van de bankjes, Jan Bekkers en Oane Bierma, de bankjes overdragen aan de bewoners.

De hoofdman, Jan Bloks, sprak de aanwezigen toe en droeg de bankjes officieel over aan de bewoners van ‘t Hofhuys. Hierop volgde een groot applaus van alle aanwezigen. Karin Kwinten sprak namens de bewoners en het verzorgend personeel een dankwoord uit aan het gilde.

Het verzorgend personeel liet weten dat het ook graag nog een telefooncel in de tuin wilde. Wellicht is dat een volgend project.

Hierna konden de aanwezigen onder een stralende zon genieten van een hapje en een drankje dat werd aangeboden door het Hofhuys.

Op 25 mei 2016 Bergeijk Active Day

Op 25 mei van 13.30 – 16.00 uur vond de Bergeijk Active Day plaats op het terrein rondom Theater De Kattendans!

Ook het St. Jorisgilde Bergeyk was er samen met het St.-Annagilde uit Riethoven aanwezig. Een middag waar de schoolgaande jeugd van de gemeente Bergeijk actief aan de slag kon gaan met een diversiteit aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport en jongerenwerk. Het St.-Jorisgilde Bergeyk kreeg het ontzettend druk met het laserschieten en het graveren terwijl het St.-Annagilde druk was met het trommelen, bazuinblazen en vendelen.

We kijken terug op een geslaagde dag met een bezoek van ruim 200 enthousiaste kinderen.

 

7 jubilarissen op St.-Jorisdag 28 april 2016

Dr. Raupp Beschermheer van het St.-Jorisgilde Bergeyk

Op zaterdag 23 april vond de jaarlijkse gildedag plaats van het St.-Jorisgilde Bergeyk.

Het hoogtepunt van deze dag was natuurlijk de huldiging van de 7 jubilarissen.

De eerste die gehuldigd werd, was Joris van Montfort (lid vanaf zijn geboorte). Hij was 12,5 jaar aspirant en kreeg daarvoor de zilveren speld.

Hierna werd hulde gebracht aan de jubilarissen die 25 jaar lid waren: Jacques van Gemert, Rens de Haan en Nico Retera. De Hoofdman bedankte ieder van hen persoonlijk voor hun inzet en ook zij kregen de zilveren Jorisspeld opgespeld.

De huldigingen waren noch niet voorbij tot verrassing van Dr. Raupp zelf kreeg hij een eerbewijs aangeboden: hij werd benoemd tot Beschermheer van het gilde en getooid met de bijbehorende sjerp.

Theo Schoenmakers Ere -Raadslid

s’Avonds begon de huldiging van nog drie jubilarissen: Koos Beenen, Frans van Eijken en Janus Verhoeven Bzn. De Voorzitter van Kring Kempenland, Felix Crooijmans, en de Raadsheer district-zuid, Henk Vrenken, dankten de jubilarissen voor hun geweldige inzet voor het gilde. Frans van Eijken en Janus Verhoeven Bzn waren beiden 50 jaar lid. Janus kreeg de Gouden speld met Rozet omdat hij naast zijn lidmaatschap ook altijd in de overheid had gezeten. Frans kreeg de Gouden speld opgespeld, Koos Beenen kreeg ook de Gouden speld. Koos was 40 jaar lid en 38 jaar schatbewaarder.

Buiten alle verwachting werden we ook nog verrast doordat de Kringvoorzitter, Felix Crooijmans, Theo Schoenmakers benoemde tot Ere-Raadsheer: Theo was bijna 19 jaar Raadsheer geweest.

Na het officiële gedeelte volgde een geanimeerde feestavond.

Frans Jansen Prins Carnaval 2016 van de C.V. DeSenioren

Gildebroeder Frans Jansen is gekozen tot de 26e Prins Carnaval bij de Carnavalsvereniging DeSenioren. De inhuldiging die daarop volgde  was volgens de Carnavalsvereniging De Teuten niet helemaal naar wens verlopen. Teveel mensen waren te laat ingelicht en konden daardoor niet aanwezig zijn.

Daarom kwam er een zogenaamde herinhuldiging in het gildehuis van het St.-Jorisgilde Bergeyk waarbij de huldiging nog eens dunnetjes werd overgedaan.

Zowel Frans, als Prins, en Wil, als zijn adjudant, werden op een overweldigende huldiging onthaald door zowel de raad van elf van de Carnavalsvereniging DeSenioren als de voltallige raad van elf van de Carnavals vereniging De Teuten. De hoofdman van het St.-Jorisgilde, Jan Bloks, sprak een welkomstwoord en heette iedereen van harte welkom om deze huldiging in het gildehuis te laten plaatsvinden.

Er werd nog geschoten met de buks door de Prins Frans zijn adjudant en de Prinses van de Teuten.

Uiteindelijk werd prinses Angelique Uitjens uitgeroepen tot schietkoningin van deze avond en zij kreeg hiervoor een certificaat aangeboden door de hoofdman Jan Bloks.

De avond werd gezellig afgesloten met een drankje en veel buurten.

Wilt u meer zien over de seniorenprins klik dan hier.

Inhuldiging burgemeester Arinda Callewaert

Inhuldiging burgemeester Arinda Callewaert

Op 8 januari 2016 werd de nieuwe burgemeester van Bergeijk ingehuldigd. Na verschillende officiële momenten in het gemeentehuis werd de nieuwe burgemeester Arinda Callewaert en haar gezin verwelkomd op het marktplein door zowel de verschillende harmonieën als de gilden uit groot Bergeijk. Hier werden de tradities van het gilde uitgebeeld door de vendelgroet en de eed van trouw aan het werelds gezag. En de harmonieën begroeten haar op muzikale wijze onder dirigentschap van Dorus van Woerkum.

Na verschillende toespraken en een woordje van de nieuwe burgemeester werd er door de gilden naar het gemeentehuis een erehaag gevormd waartussen de burgemeester met haar gezin naar het gemeentehuis liepen.In het gemeentehuis was er voor de gildebroeders en muzikanten gelegenheid tot felicitaties, aansluitend konden de inwoners van Bergeijk haar feliciteren en welkom heten.

Na deze plechtigheid werd in een genoeglijke sfeer een drankje en een hapje genuttigd.

Wij wensen de burgemeester Arinda Callewaert een heel goede tijd in Bergeijk toe en hopen haar bij verschillende gilde evenementen te mogen begroeten.

Op deze link kunt u het filmpje bekijken van de Kempemse TV.