Koningsdag 2018

Koningsdag 27 april 2018

Tijdens een prachtige voorjaarsdag vierde Bergeijk de koningsdag met een feestelijk gebeuren op het marktplein. De opluistering van vooral de kinderactiviteiten werd verzorgd door De Harmonie der Kempen, Sint Jorisgilde Bergeyk en het Heilig Sacramentsgilde.

Traditioneel werd de eed van trouw aan het werelds gezag bevestigd door het vaandel optreden van het H.-Sacramentsgilde waarop de burgemeester Callewaert-de Groot de vaandeldrager hiervoor bedankte. Ook werd de vendelgroet door een vendelier van het H.-Sacramentsgilde gebracht.

Onder het muzikaal uitbrengen van het Wilhelmus door Echo der Kempen wed de vlag met wimpel gehesen. Met het afschieten van een serpentine kanon kon het feest voor de kinderen beginnen met het oplaten van de ballonnen voor de ballonnen wedstrijd.

Door hier te klikken kunt u de foto's van deze dag bekijken,

De dag werd voortgezet met een prachtig aangeklede kindermarkt en presentatie van diverse verenigingen.

St.-Jorisdag 2018

Het St.-Jorisgilde Bergeyk vierde haar St.-Jorisdag 2018

Op zaterdag 21 april heeft het St.-Jorisgilde Bergeyk haar Jorisdag gevierd: een dag met veel gildeactiviteiten.
De dag begon met het vertrek van het gilde van het gildeterrein naar de Hofkerk. Voorop liepen de drie tamboers in hun gloednieuwe uniformen. De H. Mis, werd opgedragen door pastoor Luc Buyens en opgeluisterd door het herenkoor Jubilato Deo.
Na de dienst werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag met het vaandel bevestigd. Daarna ging het gilde naar De Gouden Leeuw waar onder het genot van koffie met gebak de
jaarlijkse officiële punten van het gilde aan de orde kwamen.
Eerst was er de bevestiging van de kandidaatleden Peter en Gerard van Oirschot als gildelid en kregen zij hun certificaat.
Vervolgens kregen de dames Bertha van der Sanden en Sjan Daris van hoofdman Jan Bloks een mooi boeket bloemen als waardering voor hun bijzondere verdiensten voor het gilde.
Daarna werden de nieuwe leden, Jan en Gerard Verrijt en het kandidaat-lid Freek van Montfort, “aangeboond”. Jan en Freek werden ter plekke als gildebroeder opgenomen in het gilde en voor Gerard gebeurde dat vanwege zijn afwezigheid pas later op de dag. Kevin Zablocki werd als kandidaat-jeugdlid in het gilde opgenomen.
Bijzonder was de inhuldiging van pastoor Luc Buyens als Gildeheer van het St.-Jorisgilde Bergeyk.
Janus Verhoeven Bnz kreeg op deze dag de titel Ouderling van het gilde: zijn 52-jarig lidmaatschap maakt hem tot het oudste lid. Voordien was dat Frans van Eijken, maar door zijn overlijden is de titel vrij gevallen. Bij de Ouderling hoort de Ouderlingenstok. Janus kreeg die overhandigd en hij moet hem vanaf nu bij officiële gelegenheden dragen.

Na al deze huldigingen vertrok het gilde naar de begraafplaats om de overleden gildebroeders en -zusters te herdenken. Op de Calvarieberg werd een bloemstuk gelegd.
Terug in De Gouden Leeuw hebben de gildeleden hun middagmaal genuttigd en vervolgens zijn zij marcherend naar het gildeterrein aan de Hoek 30 gegaan..

Op het gildeterrein verscheen weldra Burgemeester Callewaert-de Groot: zij kwam daar om Frans Koolen en Frans Jansen te prijzen voor alle goede dingen die beide heren voor de gemeenschap en het gilde hadden gedaan. Het behaagde de Koning dan ook hen te verheffen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester speldde de beide “Fransen” een lintje op. Zie hiervoor ook het artikel in Eyckelbergh, 25 april 2018/2175.
Later op de dag vond op het gildeterrein de installatie plaats van Gerard Verrijt: hij kreeg met het omhangen van de gildesjerp alsnog de bevestiging van de opname in het gilde.
Omdat er dit jaar geen koning werd geschoten werd er op de koningsvogel geschoten voor de titel Dagkoning 2018. Het eerste schot werd door burgemeester Callewaert-de Groot gelost.
Daarna namen een twintigtal schutters deel aan het schieten op de koningsvogel. Na het 100e schot was het Henk van Gerwen die het laatste stuk van de vogel van de mast schoot. Hij werd gehuldigd als Dagkoning 2018 met een bijbehorend certificaat.
Deze drukke dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een door de feestcommissie georganiseerde loterij.

 • Geinstalleerd

  Gebroeders Gerard en Peter van Oirschot geïnstalleerd als gildebroeders

 • In de bloemetjes

  Bertha van der Sanden en Sjan Daris in de bloemetjes

 • De in te huldigen nieuwe leden

  Kandidaat-lid Freek van Monfort, Jan Verrijt en Kavin Zablocki werden na het aanbonen opgenomen in het gilde

 • Ouderling

  Janus Verhoeven Bnz werd tot ouderling van het gilde benoemd

 • Gildeheer

  Inhuldiging Pastoor Luc Buyens tot Gildeheer van het gilde